Petra 112
26.09.21,16:26
Dobrý deň, je možné uchádzať sa o prácu v MŠ ak som vyštudovala Ing. na baníckej fakulte a popri tom si robiť pedagogické minimum?
misoft
26.09.21,14:37
Hľa: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/initial-education-teachers-working-early-childhood-and-school-education-71_sk
https://www.minedu.sk/ucitel-materskej-skoly/
a podľa toho to zistíš.
Ale podľa môjho názoru, vzhľadom k tomu, že máš vysokoškolské vzdelanie v inom - nepedagogickom - odbore - tak asi ti pedagogické minimum nebude postačovať.
Aj toto si preštuduj:
https://www.minedu.sk/data/att/2918.pdf
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-437 - časť II
buchač
26.09.21,16:25
... je možné uchádzať sa o prácu v MŠ...
================
Samozrejme, že je to možné.
Otázkou ale je ten výsledok...

P.S.:
Aj by ma zaujímalo, čo by taký absolvent baníctva robil s deckami v triede...
Žeby učil rúbať uhlie...;)