eviketa
25.11.04,19:33
Spoločník s.r.o. nie je zamestnancom s.r.o. Vypláca sa mu odmena za prácu (nie zo zisku). Z tejto odmeny sa odvádza do ZP 4+10% a daň 19%. Je tu treba uvažovať o odpoč.položke ? a daň je z hrubej odmeny, alebo sa odpočíta ZP a to je základ pre daň ?

(Nie som v tomto úplne doma. Oni sa stali dobrovoľní platcovia do SP, aby nemali také vysoké odvodové zaťaženie)
VieraM
25.11.04,21:49
Odmenu zrejme vyplácate na základe zmluvy o výkone funkcie alebo mandátnej zmluvy. Čiže nemá podpísané vyhlásenie ako
u zamestnancov. Odvody a daň počítate správne. Dotyčný človek si tieto príjmy spolu s ostatnými ak nejaké má, zahrnie do svojho
daňového priznania a tam si uplatní odpoč.položku.
ingi
26.11.04,08:38
Pozor, VieraM, tu sa nejedná o prácu konateľa s.r.o., takže spomínané zmluvy - neviem. Spoločník s.r.o. môže vykonávať prácu pre spoločnosť bez PZ a jeho príjem je posudzovaný podľa §5 ods.1 písm.b) ZDP ako príjem zo závislej činnosti. To znamená, že môže podpísať "vyhlásenie" a uplatniť si zákl.nezdaniteľnú časť zo ZD (v súčasnosti 6736,-Sk á mesiac).
Eviketa, daň sa počíta z hrubej odmeny - nezdan. časť ZD - 4% ZP.
eviketa
26.11.04,18:49
ďakujem za pomoc