rasto77747989
26.01.22,09:49
Dobrý deň dá sa to vybaviť elektroniky alebo musím ísť na sociálku.Ďakujem
ivka70
26.01.22,08:58
Ak ma poberatel pridavkov obciansky preukaz s aktivovanym cipom, malo by to ist cez slovensko.sk
buchač
26.01.22,08:59
Približne 334 výsledkov (0,51 sekúnd).....0známenie o zmene čísla účtu a žiadosť o poukazovanie štátnych sociálnych dávok na nové číslo účtu je možné
uskutočniť osobne na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, písomne alebo elektronickými prostriedkami so
zaručeným elektronickým podpisom.
V záujme overenia relevantnosti údajov odporúčame o zmenu požiadať osobne na úrade práce, sociálnych vecí a
rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého bydliska oprávnenej osoby. V prípade písomnej žiadosti o
poukazovanie štátnych sociálnych dávok na iný účet, resp. žiadosti zaslanej elektronicky (napr. e-mailom, s
výnimkou zaslanej žiadosti elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom v zmysle zákona
č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ), je potrebné overiť pravdivosť údajov, tzn. je potrebné overiť, či skutočne o zmenu
poukazovania štátnych sociálnych dávok žiada osoba, ktorá je poberateľom štátnych sociálnych dávok
Chobot
26.01.22,09:37
Nie na sociálku, ale na príslušný úrad práve soc. vecí a rodiny. treba tam zájsť osobne, vyplniť tlačivo a máš to.

Keď máš zaručený elektronický podpis, môžeš aj cez stránku slovensko.sk.

Alebo poštou - vyplníš tlačivo:

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/OSSD/Ziadosti/2017_-_web_-_oznamenie_o_zmene_uctu.pdf

podpis si dáš overiť u notára a pošleš to doporučenou poštou.