comodo
30.01.22,20:56
Hľadám informácie o forme závetu. Zisťujem , že máme tri platné formy závetu. V skratke asi takto : Testament môže poručiteľ napísať vlastnou rukou alebo ho môže zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov, alebo vo forme notárskej zápisnice.
Rozmýšľam , prečo nie je povolená možnosť napísať závet bežne i na stroji či PC a nechať si overiť podpis a nezhánať k tomu svedkov. Obyčajný ručne písaný a podpísaný text sa mi zdá byť skôr zpochybniteľný než overený dokument. Je to ďalší paškvil v zákonoch , alebo to má nejaký iný dôvod ?
veronikasad
30.01.22,20:24
Závet písaný inou formou než vlastnoručne

V dobe moderných technológii je veľká pravdepodobnosť, že sa závetca rozhodne spísať svoju poslednú vôľu vo forme napríklad počítačového dokumentu.
Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí ale vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať. V tejto súvislosti je dobré uviesť, že svedkami môžu byť len osoby spôsobilé na právne úkony. V prípade, že závetcom je osoba nevidomá, nemá alebo nepočujúca, je potrebná účasť až 3 svedkov.

https://www.paneurouni.com/blog/zavet-co-obsahuje-a-ako-ho-napisat/
Mária27
30.01.22,21:04
Overenie podpisu neoveruje obsah listiny.
V dnešnej dobe máme napr. aj elektronický podpis, online súhlas a pod., ale do zákona v tomto prípade to nie je jednoducho zavedené.
V občianskom zákonníku z r. 1950 to bolo inak, napr. bol spoločný závet (zvyčajne manželov).
Pri vydaní súčasného občianskeho zákonníka v r. 1964 bol iba vlastnoručný závet a notárska zápisnica.
Vlastnoručne napísaný závet sa dá najmenej sfalšovať (dokazovanie písmoznalcov) a najľahšie zmeniť.