Robertko1117
18.02.22,21:45
Zdravím, idem si po radu pozemok 700m2 cca ma 2 majiteľov rozdelené na 1/2 každý, jeden majiteľ ma exekúciu povedzme Fero, da sa kúpiť druha 1/2 od Jana?
buchač
18.02.22,20:54
Samozrejme, že sa dá....a v takomto prípade je nutné si zabezpečiť súhlas súdneho exekútora k predaju nehnuteľnosti.
Aby mohol byť takýto súhlas udelený, v kúpnej zmluve je potrebné uviesť, že povinný ako predávajúci súhlasí s tým, aby kúpna cena, ktorá mu má byť za prevod vlastníckeho práva vyplatená, bude použitá na úhradu jeho záväzku v danom exekučnom konaní.
Ak by výška kúpnej ceny nepostačovala na úhradu predmetného záväzku, je potrebné mať aj súhlas oprávneného s takýmto predajom nehnuteľnosti, nakoľko súdny exekútor zriaďuje exekučné záložné právo na návrh oprávneného.
V tejto súvislosti platí, že kúpnu cenu neurčuje súdny exekútor, ale stanovuje sa znaleckým posudkom. Následne po pripísaní takto určenej kúpnej ceny na účet súdneho exekútora súdny exekútor zriadené exekučné záložné právo zruší.
Robertko1117
18.02.22,21:01
Myslel som tak ze Fero ma exekúciu, Jano je v tom nevinne nemá exekúciu, či sa dá kúpiť od Jana 1/2 aj bez súhlasu exekútora?
misoft
19.02.22,05:41
Sú podieloví vlastníci! T.z, z každého cm2 každému patrí polovica. To by musel byť ten pozemok byť geometricky rozdelený, aby sa vedelo, ktorá časť patrí Ferovi a ktorá patrí predávajúcemu.
pavol54
19.02.22,06:10
Osobne si myslím že by to nemal byť problém, dokonca si myslím že exekútor bude rád, potom by sa mu podarilo predať aj tú exekuovanú časť a uspokojiť pohľadávky veriteľa. Pretože kto by kúpil v rámci exekúcie nevyužiteľnú nehnuteľnosť? do predaja nezaloženej časti nemá čo exekútor hovoriť
buchač
19.02.22,07:42
misoft (Dnes 06:41) To by musel byť ten pozemok byť geometricky rozdelený, ...
================
NEMUSEL !!!

Nepredáva sa totiž inej osobe, ale spoluvlastníkovi.
misoft
19.02.22,07:57
buchač (Dnes 08:42) misoft (Dnes 06:41) To by musel byť ten pozemok byť geometricky rozdelený, ...
================
NEMUSEL !!!

Nepredáva sa totiž inej osobe, ale spoluvlastníkovi.
---------------------------------------
Čítaj zadanie! A poriadne!
"ma 2 majiteľov rozdelené na 1/2 každý, jeden majiteľ ma exekúciu povedzme Fero, da sa kúpiť druha 1/2 od Jana"
- t.z. nekupuje to ani Fero, ani Jano - kupuje to niekto iný, NIE SPOLUVLASTNÍK!!!
buchač
19.02.22,08:16
Nemuseli by nič deliť...jeden by kúpil od druhého a ten kupujúci by predal kupujúcemu, čiže by predal kupujúcemu, čo získal kúpou od predávajúceho, takže by došlo ku predaju kúpeného od predávajúceho pre nového kupca, čo by mu predal nový predajca...
Chobot
19.02.22,16:58
Asi upresním tvoje zadanie - tí majitelia nemajú rozdelený pozemok na 1/2 a 1/2, ale sú podieloví spoluvlastníci, každý vlastní z celého pozemku polovičný podiel, nie polovicu.

Exekúcia je zriadená asi len na spoluvlastníctvo jedného z nich. Tým pádom spoluvlastnícky podiel druhého môže byť prevedený bez súhlasu exekútora.

ALE! podľa občianskeho zákonníka § 140 majú spoluvlastníci voči sebe predkupné právo:

"Ak sa spoluvlastnícky podiel prevádza, majú spoluvlastníci predkupné právo, ibaže ide o prevod blízkej osobe (§ 116, 117). Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti podielov."

Takže ak chce Jano predať svoj podiel, tak ho najprv musí ponúknuť Ferovi, či ho nechce kúpiť Fero bez ohľadu na to, či Fero má alebo nemá exekúciu. Ak Fero odmietne kúpiť, alebo sa do určenej lehoty nevyjadrí, Jano môže predať svoj podiel komukoľvek bez toho, aby sa k tomu vyjadroval exekútor.
buchač
19.02.22,17:19
Tým pádom spoluvlastnícky podiel druhého môže byť prevedený bez súhlasu exekútora.
Jano môže predať svoj podiel komukoľvek bez toho, aby sa k tomu vyjadroval exekútor.
===============
Tak to by som rád vidieť, ako by také niečo prešlo na katastrofálnom úrade, ak by na LV bola plomba o exekúcii....a že by tam bola, tak na to by som vzal jed.
Robertko1117
19.02.22,17:30
V LV je to takto definované Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na
nehnuteľnosť pozemky registra C KN parc.č. 756, 757, na podiel 1/2 vlastníka pod B: 3 (
Jano bachinec), takže je exekúcia len na 1/2 a ta druha 1/2 sa dá kúpiť alebo sa mýlim?
buchač
19.02.22,17:36
Robertko1117 (Dnes 18:30) takže je exekúcia len na 1/2 a ta druha 1/2 sa dá kúpiť alebo sa mýlim?
==================
..a ty si čo myslíš ?
Robertko1117
19.02.22,17:39
Netuším, preto chcem poradiť
Chobot
19.02.22,18:15
Nezvyknem na teba reagovať, ale teraz musím, aby som odpovedal zadávateľovi.

Píšeš len svoje dojmy. Exekúcia sa viaže na konkrétneho majiteľa, nie na celú nehnuteľnosť. Ak si pozrieš nejaký list vlastníctva, tak tam je exekúcia uvedená v časti C "Ťarchy" a je presne uvedené, ku ktorému vlastníkovi sa viaže. Ostatní vlastníci nie sú dotknutí tou exekúciou.

Keby bolo ako píšeš, tak v prípade bytovky, kde vlastník jedného bytu by mal na byt exekúciu, by nikto z bytovky nemohol predať svoj byt bez súhlasu exekútora. A nie je to tak, lebo ostatní spoluvlastníci bytovky môžu so svojimi bytmi narábať, ako chcú.

A exekučné záložné právo nie je plomba! Nemýľ si pojmy.
Chobot
19.02.22,18:28
Buchača si nevšímaj. Občas síce poradí, ale väčšinou len trepe a vyrýva.
Robertko1117
19.02.22,18:32
Takže môžem kúpiť ten podiel bez problému áno?
pavol54
19.02.22,18:37
však ti to chobot napísal, ja tiež aj mária27(odborne sa v tejto problematike vyjadruje) mi môj názor odsúhlasila, takže podrobnejšie ti to už povie len príslušný exekútor
buchač
19.02.22,18:46
Chobot (Dnes 19:28) Buchača si nevšímaj. Občas síce poradí, ale väčšinou len trepe a vyrýva.
-------------------------------------
Povedal najmúdrejší ???
Akože slon je vcelku múdry, ale ty si len obyčajný chobot.

...apropó...v odpovedi trieskaš až do het...a to nie že chobotiny, ale *****iny jak ten chobot.

Ak je raz daná exekúcia, tak s tým nepohne nik...teda, ak sa bavíme o obyčajných jedincoch.
=========================
Chobot (Dnes 19:15) Nezvyknem na teba reagovať, ale teraz musím, aby som odpovedal zadávateľovi.

Keby bolo ako píšeš, tak v prípade bytovky, kde vlastník jedného bytu by mal na byt exekúciu, by nikto z bytovky nemohol predať svoj byt bez súhlasu exekútora. A nie je to tak, lebo ostatní spoluvlastníci bytovky môžu so svojimi bytmi narábať, ako chcú.
----------------------------------------
Tak nereaguj a ani neurážaj...to môžeš svojich kumpánov v zaprdenej Blave, či do akej prdele si sa presťahoval.

Ten príklad s bytovkou a bytmi je kuwa ďaleko od danej problematiky...aleže fest ďaleko.

Ty akože píšeš z vlastnej skúsenosti alebo dojmy ?
Lebo ja veru hej...dal som totiž jednu osobu na exekúciu.
=======================
V tých §§§ sa tiež mýliš.
Tu sa ide podľa podľa § 134 Exekučného poriadku...a ten Občiansky si strč do riti.

...a čo si ja tu budem prsty drať....ČÍTAJ ty podjebovák !!!

https://www.exeurad.sk/poradna/aky-je-postup-pri-predaji-nehnutelnosti-vo-vlastnictve-povinneho-na-ktorom-je-zriadene-exekucne-zalozne-pravo/