alenka57
21.02.22,14:31
Chcem predať ornú pôdu, ktorá je mimo zastavaného územia obce, avšak v úzenom pláne obce v schválenej štúdii je navrhnutá ako časť prístupovej cesty k rodinným domom, ktoré sú už postavené. Môžem tento pozemok predať fyz. osobe, ktorá má oň záujem, alebo ho musím najprv ponúknuť susediacim vlastníkom parciel ? Neviem, či bol prijatý už taký zákon. Som výlučným vlastníkom tohto 80 m2 pozemku. Parcela je bez ťarchy a susedí s parcelami, na ktorých sú už postavené RD. Teda majitelia RD,aby sa dostali k svojim RD prechádzajú cez moju parcelu. Ďakujem za odpovede.
Chobot
21.02.22,14:54
Môžeš ho predať komukoľvek. Ak si výlučný vlastník, nikto nemá predkupné právo.

Mimo tvojej otázky - ty si dávala tým vlastníkom domov právo prechodu cez tvoj pozemok?
alenka57
21.02.22,21:15
Nie, nikto si právo prechodu nežiadal. Nie je žiadna ťarcha ani nikdy nebola.
Chobot
21.02.22,21:24
Zaujímavé, že ako potom dostali stavebné povolenie, keď nemali zabezpečený prístup na svoje pozemky.

Keby si si ty zmyslela, tak teoreticky môžeš dať na svoj pozemok závoru, alebo ho oplotiť a oni sa nemajú ako dostať k domom....
buchač
22.02.22,07:42
alebo ho musím najprv ponúknuť susediacim vlastníkom parciel ?
==================
...prečo by si neponúkla ?
Už len z morálneho hľadiska by som tak urobil ... síce písomne, ale urobil.
Ak by nebol záujem, až potom by išiel ten fliačik zeme ta het.

...a dávať závoru ?
Holt...teoreticky je to choré....to len blaváci na takú hlúposť môžu prísť.