alenka57
26.02.22,08:56
Sme 5 spoluvlastníci pozemku. Štyria chceme predať svoj podiel tretej strane. Viem, že najprv svoje podiely musíme ponúknuť na odpredaj piatemu spoluvlastníkovi. Môžeme to urobiť všetci na jednom tlačive, alebo to musí urobiť každý sám za seba? Ďakujem za odpovede.
Mária27
26.02.22,08:11
Môžete aj spolu. Hlavne uviesť cenu, ktorú by vám mal každému zaplatiť. Tá cena sa nesmie prekročiť ani tretej osobe.
Dátum doručenia (pokusu o doručenie) musíte mať potvrdený (napr. doručenkou).