Matelko262
04.03.22,16:26
Zdravim
Po smrti manžela dala jeho matka zapísať na LV rodinný dom ktorý pri dedičskom konaní nebol zapísaný. Na povodnom lv som zapísaná už aj ja ako dedič ale na novom kde už je aj dom, figuruje stále manžel, ktorý je už mŕtvy.
Viete mi poradiť čo s tým?
ivka70
04.03.22,15:31
Dom ani nebol predmetom dedicskeho konania?
Chobot
04.03.22,15:31
Toto by bolo lepšie napísať ešte raz a zrozumiteľnejšie, lebo z takéhoto zadania sa asi nikto nevysomári.
Matelko262
04.03.22,15:33
Nie na dedičskom konaní bol prejednávať len pozemok, dvor
Keďže dom nebol zapísaný n lv
ivka70
04.03.22,15:36
A dala ho zapisat, lebo bol kolaudavany alebo na zaklade coho?
Matelko262
04.03.22,16:04
Len kvôli tomu aby to bolo všetko na poriadku
Mária27
04.03.22,16:05
Ak je zapísaný manžel, môže prebehnúť dodatočné dedičské konanie
§ 211
(1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Ak sa objaví iba dlh poručiteľa, dodatočné konanie o dedičstve sa nevykoná.
(2) V odôvodnených prípadoch, najmä na podnet súdu, notára, štátneho orgánu alebo orgánu územnej samosprávy môže súd o majetku uvedenom v odseku 1 začať konanie aj bez návrhu.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/20210501