erass
17.03.22,14:52
11.1.2022 bola vyvesena verejna vyhlaska o pokracovani uzemneho konania. Ucastnici mali podat svoje namietky a pripomienky k nemu. Vyhlaska sa povazuje za dorucenu 15 dnom vyvesenia, potom urad urcil, ze najneskor do 10 pracovnych dni je možno podavat pripomienky od dorucenia verejnej vyhlasky. Podla mojich vypoctov pripomienky mozno podat do 9.2.2022. Do kedy musi vydat stavebny urad rozhodnutie vo veci? Dakujem.