WOLODA1
22.03.22,15:31
Dobrý deň,
premýšľam a mám nadšenie v rozširovaní znalostí a kvalifikácie v odbore učiteľstvo. Rada by som sa v krátkej budúcnosti zamestnala ako pedagogický zamestnanec.
Momentálne som všeobecný administratívny pracovník v umeleckej škole (ekonómka, účtovníčka, administrátor Edupage, asc a sociálnych stránok školy, taktiež grafíčka - plagátov, buletinov a tabiel).
Mám ukončenú VŠZaSP sv.Alzbety /Bc. stupeň - odbor Sociálna práca +
Ukončeny Mgr. Stupeň na VŠ DTI - odbor Učiteľstvo ekonomických predmetov pre SOŠ.
Vedeli by ste mi odporučiť nejaké rozširujúce štúdium pre rozšírenie kvalifikácie? Pre obšírnejšie alebo kvalitnejšie presadenie sa pri uchadzani sa o miesto pedagogického zamestnanca?
Dá sa rozšíriť moje vzdelanie aj na kompetencie pedagogického zamestnanca napr. aj so zameraním na základné školy??
Vopred ďakujem za pomoc a rady.
Onko
23.03.22,10:34
Čo tak doktorandské štúdium? Získaš kvalifikáciu pre vyučovanie na vysokej škole, a v prípade pôsobenia na strednej alebo základnej škole ho môžu uznať ako náhradu atestácie. Na základnej škole môžeš vyučovať už teraz ekonomické predmety na 2. stupni (Občianska výchova), pre 1. stupeň by si potrebovala rozširujúce štúdium.