andrea_mar
23.03.22,15:18
Prosím Vás veľmi o radu, robím 1x účtovnú uzávierku neziskovy. V programe všetko mám, aj Súvahu, VzaS, aj daňové priznanie. Len teraz neviem, akým spôsobom v svojej zóne na finančnej správe zadávam Súvahu a VzaS. Ak si dám Katalóg formulárov, Účt. výkazy pre NUJ, následne Účt.závierka NUJ, vyhodí mi len prvú stranu. Akým spôsobom sa tam nahráva S´vaha a VZaS. Cez prílohy a formou pdf formátu z programu stačí? Ďakujem veľmi pekne.
kn-alka
23.03.22,14:22
áno, ako príloha cez PDF