salpaka
03.04.22,20:58
Konateľ sro sa vzdal funkcie, spoločníka a spoločnosť (VZ) o tom informoval listom s náležitosťami. Podpis však nebol overený notárom. Konateľ to o týždeň neskôr napravil a doložil vzdanie sa funkcie s notárom overeným podpisom. Bude sa dátum vzdania sa funkcie stále rátať od pôvodného dátumu, alebo od dátumu, kedy bol overený podpis u notára?
Ďakujem