Kováczová
13.04.22,11:51
Má niekto skúsenosť s ubytovaním pre občanov Ukrajiny, ktorí majú štatút dočasného azylu (nie štatút odídenca). Poskytuje Ministerstvo dopravy príspevok aj na dočasný azyl alebo len so štatútom "odídenec"? Má niekto praktickú skúsenosť?