MatúšB
17.04.22,23:27
Dobrý večer,
som majiteľom pozemku, parcela typu C-KN. Medzi mojím pozemkom a verejnou prístupovou komunikáciou leží parcela E-KN. Na E-KN parecele je celkovo 339 majiteľov. Cez túto parcelu si potrebujem vybudovať prístupovú cestu. Otázka je koľko podielov potrebujem kúpiť aby som si mohol vybudovať prístupovú cestu? Aké je najlepšie riešenie po právnej stránke?

Ďakujem
Chobot
17.04.22,21:44
Stačí, že budeš mať akýkoľvek podiel a budeš mať právo prechodu.

To ale neznamená, že budeš môcť vybudovať cez ten pozemok prístupovú cestu. Na to, aby si uskutočnil akúkoľvek stavebnú činnosť, musíš mať súhlas všetkých vlastníkov.

Nepíšeš nič bližšie k tomu pozemku, takže viac sa ti nedá poradiť. Je možné, že tam nebudeš musieť budovať cestu, že stačí, že cez ten pozemok budeš môcť len prechádzať. Všetko záleží od konkrétnej situácie a od toho, ako sa k tomu postaví príslušný stavebný úrad.
MatúšB
17.04.22,21:59
E KN parcela je vedená ako ostatné plochy. Jedná sa o pás pozemku cca 20m široký medzi mojou parcelou a mestskou cestou. Na tom páse sú momentálne náletove dreviny a vysoká tráva, keďže sa o pozemok nikto nestará.
Prístupovú cestu mám na mysli vyčistenie od naletovych drevín, mierne terénne úpravy a vysypanie príjazdu makadamom.
pavol54
18.04.22,12:51
každý meter štvorcový má svojho užívateľa(ktorý platí dane), stavebný úrad je až poslednou inštanciou, zrejme ti odpovie okr. úrad odbor pozemkový. z tých 339 patrí z každého metra každému podiel
MatúšB
18.04.22,14:39
Ak správne čítam medzi riadkami, tak najlepšie riešenie by bolo odkúpiť dostatočný počet podielov od jednotlivých vlastníkov (cca 80m2), následne dať urobiť geometricky plán, potom preklasifikovať tých 80m2 na parcelu C, kde budem jediný majiteľ.
pavol54
18.04.22,16:14
dostatočný počet podielov sú všetky
Chobot
18.04.22,17:53
Takto to nefunguje. Ty si môžeš odčleniť samostatnú parcelu zo spoločnej len ak s tým súhlasia všetci vlastníci.

A mám obavy, či ti za takýchto podmienok povolia stavať. Treba sa informovať na stav. úrade. Predpokladám, že budú vyžadovať vybudovanie riadnej cesty cez ten pozemok, lebo to bude asi prístup pre viac pozemkov.
MatúšB
18.04.22,18:47
Pochybujem, že sa dohodnem so všetkými vlastníkmi, keďže časť z nich má dátum narodenia 1920-1940. Prístup by bol iba k môjmu pozemku. Žiadne ďalšie parcely tam nie sú. Asi sa spojím so susedom, ktorý má parcelu nižšie, ako to riešil on. Má tam totiž už urobený príjazd na pozemok a rozostavanú stavbu. Ale ako som čítal predchádzajúce komentáre, tak očakávam, že to bude mať vyriešené “po slovensky”.
pavol54
18.04.22,19:46
Môžeš tvrdo naraziť, aj sused. Musíš sa baviť s užívateľom parcely. Ja mám podiely asi 80 parcelách, ale viem kto ich užíva. technicky to pôjde oddeliť pri REOP
MatúšB
21.04.22,19:46
Odpoveď z okresného úradu, odbor pozemky a lesy: My tieto záležitosti neriešime, obráťte sa na stavebný úrad.
Odpoveď zo stavebného úradu: Musíte mať príjazdovú cestu na stavebné povolenie.

Bude to teda ešte zaujímavé….
Chobot
21.04.22,20:25
Tam nie je nič zaujímavé. Jednoducho tam cestu neurobíš a bez cesty ti stav. povolenie nedajú. Takže stavať sa nebude.
MatúšB
21.04.22,20:37
Zo severnej strany je záhradkárska oblasť. Po dnešnej diskusii s predsedkyňou je možnosť aby som dostal oficiálny prístup z miestnej/účelovej komunikácie cez záhradkársku oblasť. Uvidím čo na to stavebný úrad.
pavol54
22.04.22,11:23
čo si sa pýtal na pozemkovom úrade? Veď on je jediný kto vie kto má ten pozemok v užívaní (okrem užívateľa)