sattelitka
21.04.22,13:07
kam všade dávate pečiatku finančná kontrola v príspevkovej organizácii ? myslím na aké dokaldy? došlá pošta, prišlá pošta, rozhodnutia o prijatí do školy, faktúry.. ?
avalik
21.04.22,17:10
Zákon o finančnej kontrole
§ 7 (3) Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4