Lívia Sabová Jaroňová
25.04.22,17:11
buchač
25.04.22,15:33
V zmysle § 95 Zákonníka práce sa na pracoviskách s nočnými zmenami začína deň pracovného pokoja hodinou zodpovedajúcou nástupu pracovnej zmeny, ktorá v pracovnom týždni nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena, a končí uplynutím 24 hodín od jej začiatku.

Začiatok dňa sviatku sa teda nepočíta od nultej hodiny dňa sviatku, ale vždy až od hodiny zodpovedajúcej nástupu pracovnej zmeny, ktorá nastupuje podľa rozvrhu zmien ako prvá ranná zmena v deň sviatku a končí spoločne s nočnou zmenou. Inými slovami, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok vzniká zamestnancovi, ktorý nastúpil na prvú rannú zmenu v deň sviatku ale aj zamestnancovi ktorý nastúpi na nasledujúce zmeny v deň sviatku (t. j. poobedňajšiu a nočnú).

Zamestnancovi, ktorý NASTÚPIL na nočnú zmenu v deň predchádzajúci sviatku, napriek tomu, že väčšinu času svojej zmeny odpracoval v rámci sviatku, nárok na mzdové zvýhodnenie za prácu v sviatok NEVZNIKÁ.
Lívia Sabová Jaroňová
25.04.22,19:51
Dakujem