Darin
26.11.04,10:22
Prosím Vás , keď firma právnická osoba vedie podvojné účtovníctvo, musí účtovať o účtovných odpisoch a daňových odpisoch DLHM a tým pádom aj o odloženej dani? Bola som informovaná, že to musia len PO, ktoré spĺňajú podmienky auditu.
Vera
26.11.04,11:05
Áno - povinnosť účtovať majú tí, ktorí majú povinnosť mať overenú ÚZ audítorom, a to aj po zániku povinnosti auditu. Ostatní môžu účtovať o odloženej dani, ak sa tak rozhodnú ...
Marta L
26.11.04,11:20
Osobne by som sa dobrovolne účtovať o odloženej dani určite nerozhodla.
Vera
26.11.04,11:38
No, my o nej musíme účtovať a nie je to veru žiadna zábava :-(

tiež keby sme nemuseli ....
Darin
26.11.04,12:17
Ďakujem za odpoveď