DOSAJA
27.05.22,09:14
Dobrý deň, my ako učitelia strednej odbornej školy sme v roku 2020 absolvovali inovačné vzdelávanie Školský vzdelávací program v systéme duálneho vzdelávania, podľa ktorého sme mať navyše 3% k nášmu platu. Vzdelávanie nám však nebolo uznané s odôvodnením, že sme ho nemali vopred zaradené do plánu osobného rozvoja. Ako by sme mali postupovať, aby nám bolo vzdelávanie uznané?