Johanesska
20.06.22,17:36
Dobrý deň! Prosím vás, ak si podám žiadosť o predčasný starobný dôchodok počas PN, mám nárok na odchodné?
mari2x
20.06.22,15:54
Predčasný starobný dôchodok je výhodný hlavne vtedy,ak si nezamestnaná - - - to skrátenie za predčasný ti nikto nevráti.
veronikasad
20.06.22,16:00
PN bude pokračovať po skončení pracovného pomeru? Kedy končí pracovný pomer a odkedy chces žiadať o PSD?
Johanesska
21.06.22,19:49
Mám plánovaný menší chirurgický zákrok na september. O PSD by som chcela požiadať k 1.11.2022. Chcela by som týmto dňom aj ukončiť PN. Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru by som mala podať teda asi septembri, zrejme tiež aj žiadosť o odchodné? Je to takto možné? V októbri mi vzniká nárok na odchod do PSD o rok skôr.
veronikasad
21.06.22,22:25
Aby ti vznikol nárok na odchodné, musíš o PSD požiadať najneskôr do 10 dní od skončenia pracovného pomeru. O odchodné sa nežiada, pri splnení podmienok je nám zákonný nárok. Pri PSD ti bude zrejme vyplatené až po doručení rozhodnutia zo SP...
Ak sa so zamestnávateľom nedohodnes na ukončení pracovného pomeru dohodou v zmysle par.60 ZP, výpovedná doba je dvojmesačná. V tvojom prípade ju treba doručiť tak, aby ju zamestnávateľ prebral do konca septembra, najlepšie osobne. Výpovedná doba bude plynúť aj počas PN.
Ešte k dátumu podania žiadosti o PSD, nemusí byť k prvému dňu kal.mesiaca. Treba si dobre pozrieť dátum dovŕšenia doch.veku a od toho dňa odpočítavať dozadu 30 dní. Aj pár dní ti urobí krátenie 0.5%.
Ak ti vzniká nárok na dávku v nezam.,treba prepočítať, či nebude výhodnejšie ísť najskôr na UP a až potom po 6 mesiacoch požiadať o PSD. Nárok na odchodné ti ale v tomto prípade nevznikne
Johanesska
22.06.22,17:09
Ďakujem :)