Ivana2203
20.06.22,22:28
KZ na pozemky
Nazov KÚPNA ZMLUVA NA PREVOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

uzatvorená podľa § 588 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
Je na tom nieco zle?
Viem, ze nazov zmluvy je nepodstatny, posudzuje sa obsah, ale niekto sa so mnou dohaduje, ze to ma byt iba KUPNA ZMLUVA... :confused:
buchač
20.06.22,20:32
Kúpna zmluva na pozemok (alebo niekedy označovaná aj ako kúpno-predajná zmluva na pozemok) je zmluva, ktorou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu pozemok a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto pozemku a kupujúci sa zaväzuje tento pozemok prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Identifikácia zmluvných strán
Treba uviesť, kto je predávajúci a kto kupujúci. Na oboch stranách môže vystupovať aj viac osôb. Predávajúcim alebo kupujúcim môže byť fyzická osoba aj právnická osoba.

Názov by mal vyzerať takto

KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, medzi nasledovnými zmluvnými stranami:
https://www.tlaciva-online.sk/tlacivo-vzor/kupno-predajna-zmluva/pozemok/
mari2x
21.06.22,05:56
najprv píšeš, že KPZ a ako vzor dávaš KZ ,,, trošku poriadku do "štábnej kultúry" ///
dobre je do názvu dať iba "KPZ číslo 123"
Mária27
21.06.22,06:44
nevadí
buchač
21.06.22,09:01
Ty si maďar...ty tomu nerozumieš....
mari2x
21.06.22,16:46
KPZ ,ktorú kataster zapísal
som ja pred 41 rokmi napísal.
buchač
21.06.22,16:54
...aj tak si maďar, lebo si nepochopil.
Tebe zomreli pred 40 rokmi všetky bunky v hlave.
Choď sa radšej realizovať na inom...napríklad si urob pár nových nickov.