Černák Ján
18.07.22,13:57
Po mojom strýkovi, ktorý žil a zomrel v Čechách,som ako jediný dedič objavil poľnohospodársku pôdu na Slovensku.Pôda sa nachádza v katastri mesta Modra,kde bývam a kde sa aj strýko narodil.Vie mi niekto poradiť ako mám postupovať? Ďakujem
Mária27
18.07.22,19:49
Pozri zákon 161/2015 civilný mimosporový poriadok § 158 - § 219
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/20220701

Podľa § § 159
Na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo konanie o dedičstve skončené.

Informácie týkajúce sa jednotlivých členských štátov a online formulár týkajúci sa nariadenia č. 650/2012, ktorého účelom je pomôcť občanom pri riešení právnych aspektov medzinárodných dedičských konaní
https://e-justice.europa.eu/478/SK/european_certificate_of_succession


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.650/2012 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02012R0650-20120705
Černák Ján
20.07.22,13:38
Ďakujem