miruka75
15.08.22,08:48
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Do 30.9.2022 máme povinnosť dať zapísať do OR chýbajúce údaje o spoločníkoch. Spoločníčka firmy je rakúska občanka a teda nemá rodné číslo. Chcem sa opýtať, že aký identifikačný údaj treba dať zapísať do obchodného registra, keď nemáme jej rodné číslo? Ďakujem.
ivka70
15.08.22,06:51
Novela Obchodného zákonníka účinná od 1. októbra 2020 priniesla zmenu zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, v zmysle ktorej obchodné spoločnosti zapísané do obchodného registra pred týmto dátumom musia zabezpečiť (podať návrh na) zápis identifikačných údajov fyzickej osoby, t. j. rodného čísla alebo iného identifikačného údaju, ak rodné číslo nebolo pridelené (napr. čísla občianskeho preukazu, pasu alebo pobytového preukazu pri cudzincoch).

https://www.podnikajte.sk/obchodne-pravo/povinny-zapis-do-obchodneho-registra-bezplatny
miruka75
19.08.22,06:35
Ďakujem.