Pavolkalocay80@gmail.com
21.08.22,18:45
Dobrý deň vám prajem volám sa Sandra a chcela by som od vás poradu žijem v nemecku mám 15 ročnú dcérku ktorá je tehotná 16 ročným chlapcom ktorý je Maďar ale tu žije v nemecku našom meste a teraz otázka podľa zákonná je zákonným zástupcom diéte je dcérka ale keď je mlado letá tak by som mala byť ja ako matka dcérky ale je tu ale dcerkin frajer čiže otec dieťaťa má 16 rokov a jeho rodičia to chcú aby dieťa dcérky boli oni zákonným rodičom lebo oni chcú teraz vybaviť otcovstvo dieťaťa aby male bábätko jeho meno malo je to možné!!! A je možné aby nie ja by som bola zákonným zástupcom ale jeho matka zákonným zástupcom ja si myslím že nie a ani nechcem ja chcem byť zákonným zástupcom kvôli tomu máme teraz stress vie mi niekto poradiť ako to je vlastne prosím ❤️
veronikasad
21.08.22,16:53
dcéra býva v Nemecku s tebou ?
Pavolkalocay80@gmail.com
21.08.22,17:13
Áno
Pavolkalocay80@gmail.com
21.08.22,17:28
Viete mi poradiť prosím vás
misoft
21.08.22,18:33
Ak ste nemeckí rezidenti, máte nemecké poistenia, bydlisko - skúsiť sa obrátiť na nemecký sociálny úrad Amt für soziale Angelegenheiten. Slovensko, Maďarsko, Nemecko majú svoje vlastné sociálne zákony. A pokiaľ sa dieťa narodilo v Nemecku - istotne bude mať nemeckú štátnu príslušnosť.
buchač
21.08.22,19:42
A je možné aby nie ja by som bola zákonným zástupcom ale jeho matka zákonným zástupcom
------------------------------
Kto bude zákonným zástupcom dieťaťa ?
Tak o tom nerozhodujú starí rodičia ale súd.
=====================
aby male bábätko jeho meno malo je to možné!!!
-------------------------------
Prečo by to nebolo možné ? Myslím si, že je to prirodzené...a o to viac, ak mladý otcovstvo nepopiera.
Pavolkalocay80@gmail.com
21.08.22,20:38
Áno rozumiem vás ist ale moja dcérka je neplnoletá takže ja som zákonný zástupca ako matka a nie chlapcova rodičia zákonni zástupcovia ako ja viem ale oni chcú nasilu a aj moja dcérka to chce aby jej vlastná matka bola ale bohužiaľ otcovi rodičia to povedali jej keď nebudú oni ako zákonni zástupcovia tak nech zabudne na chlapca a ona ho strašne miluje my už nevieme, čo máme robiť sme zničeni preto prosím od vás radu čo a ako máme robiť
Mária27
21.08.22,20:43
Prečítaj si Zákon o rodine - mal by byť podobný aj v Nemecku

Matkou dieťaťa je žena, ktorá dieťa porodila. (§ 82 ZR)
Otcovstvo sa určí súhlasným vyhlásením maloletých rodičov pred súdom a rozhodnutím súdu. (§ 84 ZR).

Kým teda dcéra nevyhlási pred súdom, kto je otcom, nebude ani jeho rodina mať na zastupovanie žiaden prednostný nárok. Maloletý otec nebude mať väčšie práva ani po 16 rokoch. Ak dcéra dovr´ši 16, môže súd povoliť manželstvo a stanú sa plnoletými obaja.

Zastupovanie detí je upravené vo viacerých paragrafoch v tomto zákone, ale aj v iných zákonoch, najmä v civilnom mimosporovom poriadku (pozri najmä od § 108) a občianskom zákonníku (zastúpenie od § 22).


https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/36/20170701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/161/20220701
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1964/40/20191201
ivka70
22.08.22,07:14
Tu mas informacie k uplatnovniu prava: Zákony ktorej krajiny platia?
Ak trvale zijete v Nemecku, treba sa skor obratit na nemecke urady:
https://e-justice.europa.eu/340/SK/which_country_s_law_applies?GERMANY&member=1

Základným prameňom nemeckých vnútroštátnych kolíznych noriem (alebo medzinárodného práva súkromného) je úvodný zákon k Občianskemu zákonníku (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche – EGBGB), najmä jeho § 3 až § 48. Podľa § 3 EGBGB však majú ustanovenia právnych predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov v ich rozsahu pôsobnosti prednosť pred ustanoveniami tohto zákona.

Podľa § 19 EGBGB rodičovstvo vo vzťahu k dieťaťu podlieha v prvom rade právu štátu, v ktorom má dieťa obvyklé miesto pobytu. O rodičovstve možno vo vzťahu ku každému rodičovi rozhodnúť aj na základe práva štátnej príslušnosti rodiča.

Obratte sa na nemecky Urad starostlivosti o mládež (Jugendamt), mali by vam vediet poradit aj pomoct zariadit niektore veci:
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-de-sk.do?member=1
ivka70
22.08.22,07:18
Obratte sa na nemecky Urad starostlivosti o mládež (Jugendamt)
https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-de-sk.do?member=1
Pavolkalocay80@gmail.com
23.08.22,08:13
Ďakujem