dendo21
06.09.22,20:45
Dobrý deň,
je možné uplatniť BSM po rozvode, ktorý bol pred 4 rokmi? Ak zomrel 1 manžel môže si druhý manžel nárokovať na účet v banke a iné majetky nadobudnute počas manželstva pokial do teraz nespravil, nakoľko deti žili s zosnulým?

Predpokladám že k žiadosti o vzsporiadnaie je potreba doložiť výpis učtu ku dnu rozvodu manželov, ale ako sa k nemu dostať kedže učet bol v osobnom vlastnictve zosnuleho .

Može druhy manžel napadnuť rozsudok dedenia a narokovat si o BSM ak by tam bol nárok, ak áno aká je doba ?.

Ďakujem
Chobot
06.09.22,20:28
Podľa mňa nemôžeš. Ak ste boli rozvedené pred 4 rokmi, nie si v okruhu dedičov, t.j. nededíš nič.

Navyše, ak nebolo BSM po rozvode vysporiadané, tak v zmysle § 149 ods. 4 BSM automaticky zaniká po 3 rokoch od rozvodu (rozvodom zaniká BSM podľa § 148 ods. 1):


(4)
Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.