uliana
22.09.22,09:38
Otec je dlžníkom. Môže sa vzdať dedičstva po jeho rodičoch v prospech svojich detí, alebo prechádza v tomto prípade jeho časť na jeho súrodenca?
Chobot
22.09.22,08:00
On bude musieť odmietnuť dedičstvo, potom nastupujú ako dedičia jeho deti. Vzdať sa dedičstva môže len v prospech už iného existujúceho dediča. Tu to máš pekne vysvetlené:

https://www.advokat-mediator.sk/2018/11/25/dobry-den-mohli-by-ste-vysvetlit-aky-je-rozdiel-medzi-odmietnutim-dedicstva-a-vzdanim-sa-dedicskeho-podielu/
Mária27
22.09.22,08:41
V § 42a občianskeho zákonníka sú odporovateľné právne úkony.
Nejde len o právne úkony, pri ktorých prichádza k scudzeniu dlžníkovho existujúceho majetku. K ukráteniu možnosti uspokojiť veriteľa môže prísť aj odmietnutím dedičstva.
Ak teda otec dedičstvo odmietne, veriteľ sa môže do troch rokov domáhať uspokojenia pohľadávky od dedičov - jeho nástupcov.
mari2x
22.09.22,08:51
pravdepodobne by to prešlo iba vtedy, ak by ho ešte za života poručitel právoplatne vydedil
uliana
22.09.22,09:11
ďakujem za odpoveď
Chobot
22.09.22,09:58
Ale pozor, ak je účelom odmietnutia dedičstva to, že chce sa vyhnúť splateniu dlhu, tak ako spomenula Mária - tento krok môže byť odporovaný.

Napr. ak má exekúciu, tak exekútor môže vstúpiť do dedičského konania a rozporovať jeho odmietnutie. Výsledkom môže byť aj to, že jeho odmietnutie bude neplatné a nakoniec zdedí majetok, z ktorého mu exekútor stiahne dlh. Alebo dlh stiahne exekútor z majetku, ktorý zdedia jeho deti.
bodliak
22.09.22,10:50
Ak by to bolo za života poručiteľa, tak je jednoduchšie a istejšie všetko prepísať ako treba a zomrie ako nemajetný.
Nebude sa dediť nič, nebude čo napadnúť.
mari2x
22.09.22,14:10
"Alebo dlh stiahne exekútor z majetku, ktorý zdedia jeho deti. "
ťažko
aj to sotva !
uliana
23.09.22,04:41
...ťažko
aj to sotva !...môžeš, prosím upresniť svoj komentár? ďakujem
mari2x
23.09.22,07:49
kedže sú to trochu veci právne,
tak je dobré pomenovať ich správne,
teda ak deti už zdedili (vyplýva z chobotovno textu) , tak exekútor nemá právny titul deťom siahať na majetok - - musel by cez súd proces vrátiť