Rakytov
29.09.22,18:56
Dobrý večer!
Sused z domu nad mojím domom vypúšťa odpadovú vodu a dažďovú vodu na môj pozemok. Žumpu vypúšťa kanálom do miestneho potoka. Na základe môjho podnetu na prešetrenie na Obecný úrad zasadala Komisia ochrany verejného poriadku kde starostka dala súhlas na vypúšťanie žumpy do miestneho potoka pre uvedeného suseda. Nič sa nevyriešilo a stav pretrváva ďalej. Podal som Podnet na prešetrenie aj v podateľni Okresného úradu životného prostredia dňa 6. júla 2022. Do dnešného dňa nemám žiadnu odpoveď.
Ako mám riešiť uvedený problém, keď kompetentné úrady nereagujú?
Kde mám poslať ďalší podnet, aby sa to vyriešilo?
Ďakujem
misoft
29.09.22,18:04
Podaj opakovane. Ak sa to nebude opäť riešiť - podaj to vyššie - prípadne až úplne hore.
buchač
29.09.22,19:01