sattelitka
11.10.22,09:17
člen nepedag. zamestnancov sa vzdal členstva v RŠ písomne a adresoval tento oznam predsedovi RŠ. Môže tento predseda RŠ vzápätí vymenovať nového člena RŠ z nepedag. zamestnancov? (v škole sú len títo dvaja nepedag. zamestnanci z ktorých jeden sa vzdal), alebo to musí prejsť nejakými voľbami?
romana147
11.10.22,08:42
pochybujem, že by predseda šr mal právomoc menovať člena
ale môžete mať kdesi napísané, že po volbách máte čiaru
na menovanie
/
náhradník
sattelitka
11.10.22,11:20
a ak nie, tak ako postupovať?
faro1
11.10.22,11:43
romana147
11.10.22,14:43
škola má zriadovatela, takéto veci on musí vedieť
prípadne šr bude mať štatút