Matej1987
13.10.22,17:20
Zdravím vás! Teta (mamina sestra) mi v jej závete odkázala jej nehnuteľnosť (byt v Bratislave). Obáva sa však, že by tento závet mohol byť spochybnený (právne napadnutý) zo strany uja (maminho brata). Je niečo takéto v rámci slovenského právneho systému vôbec možné? Ak áno, ako sa voči tomu brániť? Vopred ďakujem za všetky Vaše rady Matej
veronikasad
13.10.22,15:50
teta ešte žije ?
Katy a R
13.10.22,17:15
Neviem, prečo spomínaš vydedenie?
Teta napísala závet - závet má prednosť. Ak je správne napísaný a teta v tom čase bola svojprávna - tak podľa mňa nie je čo riešiť. :)
Neopomenuteľní dedičia sú len jej potomkovia - ale o tých sa nezmieňuješ .
napr tu si pozri:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjN4K611t36AhVDQPEDHdveBdgQFnoECCcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.pravny-poradca.sk%2Fdedenie&usg=AOvVaw0mrGIV17eMvenfxj00VaMF
teoreticky - spochybniť sa dá všetko ;)
Mária27
13.10.22,18:32
V dedičskom konaní môže dôjsť k "napadnutiu" závetu dedičmi, najmä ak závet nebol spísaný notárom a nie je registrovaný. Zvyčajne sa namieta, že závet nespísal či nepodpísal poručiteľ, že tam nie je dátum, že svedkovia sú nesprávni či nedostatočný počet ...
Podľa § 194 Civilného mimosporového poriadku nasledovne : "Ak rozhodnutie o dedičskom práve závisí od zistenia sporných skutočností, odkáže súd uznesením po márnom pokuse o zmier toho z dedičov, ktorého dedičské právo sa javí ako menej pravdepodobné, aby určenie spornej skutočnosti uplatnil žalobou. Na podanie žaloby určí lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac. Súd pokračuje v konaní s účastníkmi podľa výsledku sporu. Ak žaloba nebola podaná v lehote, ak bolo konanie o žalobe zastavené alebo ak bola žaloba odmietnutá, platí, že spor o dedičské právo bol rozhodnutý v neprospech žalobcu."
Matej1987
13.10.22,18:57
Áno, teta ešte žije.
veronikasad
13.10.22,18:58
Nebolo by lepšie riešiť to darovacou zmluvou ?
Matej1987
13.10.22,18:59
Teta ešte žije, je svojprávna v súčasnosti a svoprávna bola aj v čase spísania závetu. Problém však je, že je slobodná a bezdetná. Preto sa pýtam, ako to v tomto prípade je s dedičstvom?
Matej1987
13.10.22,19:02
Zjednodušene povedané: Môže v prípade nesplnenia istých právnych náležitostí závetu tento závet môj strýko napadnúť?
Chobot
13.10.22,20:00
Môže. Môže napadnúť akúkoľvek zmluvu alebo závet - je to jeho právo. Ale či to napadnutie bude opodstatnené, to je otázne.

Keďže nepoznáme text závetu ani žiadne okolnosti, tak ti asi nikto nepovie, aké to môže mať následky.

Ale ak závet bol spísaný riadny v súlade s legislatívou, bol uložený u notára, tak tam nie je čo napadnúť. Predpokladám, že strýko a teta sú súrodenci, takže strýko nie je neopomenuteľný dedič. A to, že mu (jej bratovi) tvoja teta nič neodkázala v závete ... s tým nič neurobí. Nanajvýš s tebou prestane komunikovať, lebo bude urazený.

A upravil som ti názov témy, lebo v tomto prípade to nemá nič s vydedením.
Chobot
13.10.22,20:02
Ak spísala závet, tak dedia tí, ktorých uviedla v závete. Ak teda nemá deti, ktoré sú neopomenuteľní dediči.
Mária27
13.10.22,20:07
Povedz tete, aby dala napísať závet notárovi, on ho zašle do registra závetov. Závet môže napísať aj viackrát, platí vždy len posledný - preto v závete musí byť dátrum spísania.
mari2x
14.10.22,08:51
prečo by brata mala sestra informovať o svojom závete
prečo by , ak ona zomrie skôr ako brat , ho mal notár informovať o dedičskom konaní
Matej1987
14.10.22,09:18
Teta je slobodná a bezdetná. O tom, že by mi byt darovala som sa s tým, že by tam bola akou bremeno, ale nechce to. Proste si myslí, že by som to mohol zneužiť, pričom ja to nemám v pláne. Môj plán je taký, aby mala v byte právo na dožitie a nemohol by som tam bez jej súhlasu robiť ani žiadne stavebné úpravy, ani byt prenajímať, ani ho predať. Už som sa s ňou už bavil, no v tomto smere je neoblomná.
Katy a R
14.10.22,10:56
klikol si vôbec na ten link, čo som ti pripla? samozrejme, že ľudia sa "súdujú" aj za všelijaké nezmysly - s tým nič nespravíš.
Ak je ten závet riadne napísaný - tak nemáš čo riešiť. Ak by tam bola nejaká chyba - tak jednoducho nech napíše nový.
Mária27
14.10.22,11:11
Notár ich bude predvolávať, lebo sú potenciálni dedičia zo zákona. Oni sa o závete nemusia informovať, dozvedieť sa o ňom môžu v rámci dedičského konania.
Taynee
19.10.22,12:20
Brat nema co napadnut. Nie je neopomenutelny dedic - tym su deti. V tomto pripade, ak je bezdetna a bez manzela, plati zavet. Riesim toto teraz tiez s notarkou, takze mam k tomu info.
Chobot
19.10.22,12:34
Ale asi zlé info, lebo rodičia a manžel nie je neopomenuteľný dedič. Viď § 479 Obč. zákonníka:

§ 479
Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.
Taynee
19.10.22,12:39
Cize iba deti. No v kazdom pripade, kedze nemam deti, ani manzela a uz ani rodicov pomaly, tak moj zavet nema kto napadnut.