select
18.10.22,17:31
Predajca nechce prevziať elektroodpad,konkrétne staré žiarivky.Na základe akého zákona a § to musí urobiť?
romana147
18.10.22,16:34
NOOOOOOOOOOOOOOOO
Asi by si mala dokladovať, že si ich kúpila u neho :D
select
18.10.22,17:03
:)
misoft
18.10.22,18:34
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/79/20171201
Ale ide aj o iné - ak má zmluvu so spracovateľom el. odpadu, má na to priestory a odvádza do recyklačného fondu - môže prebrať i elektroodpad, ALE ZAKÚPENÝ u neho. Žiarivky - ak ich nepredáva - NIE JE povinný ich prebrať. Na toto sú predsa určené zberné dvory! Sú skoro v každom meste, väčšej dedine a sú ZADARMO! Stačí prísť, oznámiť druh odpadu a dať to do príslušného kontajnera.