alenka57
19.10.22,14:42
6.1.2018 bol zavkladovaný byt do katastra - rozhodnutím. Byt chcem predať po 5 rokoch vlastníctva, teda aby bol na LV nový majiteľ po 6.1.2023, teda na rozhodnutí bude, že účinky vkladu nastanú napr. 20.1.2023. Takto sa to počíta? Od rozhodnutia po rozhodnutie minimálne 5 rokov? Alebo pri predaji dňom zaplatenia prvej splátky kúpnej ceny resp. dňom uzavretia kúpnej zmluvy? Toto by nastalo ešte v decembri 2022.
Ďakujem za odpovede.
veronikasad
19.10.22,12:54
Moment nadobudnutia nehnuteľnosti

Pre účely posúdenia podmienok oslobodenia príjmu z predaja nehnuteľnosti je rozhodujúce určenie momentu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva predávajúceho, ktoré sa posudzuje v závislosti od spôsobu nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva.

Ak sa nehnuteľnosť prevádza na základe zmluvy (kúpna, darovacia, zámenná), podľa Občianskeho zákonníka sa vlastníctvo nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti
ivka70
19.10.22,17:20
Mali by ste pockat so zmluvou do januara:

Splnenie podmienok pre oslobodenie príjmov z predaja nehnuteľností sa u predávajúceho posudzuje podľa dňa prijatia prvej platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode nehnuteľnosti, pričom rozhodujúci je vždy ten deň, ktorý nastal skôr. Na účely oslobodenia od dane u predávajúceho nie je podstatné, v ktorom zdaňovacom období nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.
https://www.financnasprava.sk/sk/obcania/zivotn/predaj-nehnutelnosti
ivka70
19.10.22,17:21
Obavam sa, ze nebude.
ivka70
19.10.22,17:23
To druhe.