comodo
20.10.22,21:49
Na obecných stránkach obce nám prestali zverejňovať smútočné oznamy , vraj z dôvodu GDPR. Nezdá sa mi to. GDPR po smrti ?
Mila123
20.10.22,19:51
Smútočné oznámenia sú zverejňované len vtedy, ak rodina zosnulého vydá súhlas s jeho zverejnením, resp. ho nahlási na Matričný úrad Mesta Snina. Smútočné oznámenia sú zverejňované aj na tabuli pred budovou Mestského úradu v Snine.

https://www.snina.sk/zivot-v-meste/opustili-nas-smutocne-oznamenia/
buchač
20.10.22,20:24
Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v § 78 ods. 7
Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu2) môže poskytnúť jej blízka osoba.23) Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas.
romana147
21.10.22,07:13
"Sm. oznámenia sú na tabuli pred MÚ v Snine."
.
pravdepodobne IBA domáce .
kopretinka
21.10.22,07:57
u nás vyvesuje pohrebná služba automaticky,bez opýtania.Sa čudovali,keď som povedala,že nechcem vyvesiť.Zrejme ani netušia o nejakom GDPR