MAndy78
22.10.22,15:54
Dobrý deň,
môže sa 14 ročne dieťa odsťahovať od rodičov ku kamarátovi? Je to právne možné? Ak áno musia rodičia prispievať na nejaké výživné , ďakujem
Mila123
22.10.22,14:14
jasne, zabudni........v 14. roku veku ????? ak budeš utekať, neostaneš pod rodičovským "dozorom" do 18. roka veku po rozhodnutí súdom pôjdeš do DD (destký domov).....
buchač
22.10.22,15:15
môže sa 14 ročne dieťa odsťahovať od rodičov ku kamarátovi?
==================
Otázka znie...PREČO ?
veronikasad
22.10.22,16:44
Koľko rokov má kamarát?
jelalim
22.10.22,17:39
Odstahovat sa moze, na vyzivne nárok nie je a o 19:30 musí byť znova doma.
mari2x
22.10.22,18:04
19:30 je prehnané
mari2x
22.10.22,18:06
"Ak áno musia rodičia prispievať na nejaké výživné"

z tejto formulácie je jasné, že to písalo dieťa !
ivka70
23.10.22,12:15
Nemôže, môže až po 18. narodeninách.
Jedine, keby si sa skôr vydala, ale to v 14 rokoch nejde.
https://www.noviny.sk/krimi/124852-pravnik-radi-ako-sa-odstahovat-od-rodicov-ked-nie-ste-plnolety
ivka70
23.10.22,12:16
Skôr do toho s prívlastkom reedukačný.
kopretinka
23.10.22,12:42
Mária27
23.10.22,13:20
Nie je to vylúčené. 14-roční bývali aj na internáte ...

Spoločnosť uznáva, že pre všestranný a harmonický vývin dieťaťa je najvhodnejšie stabilné prostredie rodiny tvorenej otcom a matkou dieťaťa.
Záujem maloletého dieťaťa je prvoradým hľadiskom pri rozhodovaní vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Pri určovaní a posudzovaní záujmu maloletého dieťaťa sa zohľadňuje najmä
a) úroveň starostlivosti o dieťa,
b) bezpečie dieťaťa, ako aj bezpečie a stabilita prostredia, v ktorom sa dieťa zdržiava,
c) ochrana dôstojnosti, ako aj duševného, telesného a citového vývinu dieťaťa,
d) okolnosti, ktoré súvisia so zdravotným stavom dieťaťa alebo so zdravotným postihnutím dieťaťa,
e) ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do jeho dôstojnosti a ohrozenie vývinu dieťaťa zásahmi do duševnej, telesnej a citovej integrity osoby, ktorá je dieťaťu blízkou osobou,
f) podmienky na zachovanie identity dieťaťa a na rozvoj schopností a vlôh dieťaťa,
g) názor dieťaťa a jeho možné vystavenie konfliktu lojality a následnému pocitu viny,
h) podmienky na vytváranie a rozvoj vzťahových väzieb s obidvomi rodičmi, súrodencami a s inými blízkymi osobami,
i) využitie možných prostriedkov na zachovanie rodinného prostredia dieťaťa, ak sa zvažuje zásah do rodičovských práv a povinností.
Maloleté dieťa má právo vyjadriť samostatne a slobodne svoj názor vo všetkých veciach, ktoré sa ho týkajú. Názoru maloletého dieťaťa musí byť venovaná náležitá pozornosť zodpovedajúca jeho veku a rozumovej vyspelosti.
Ak dieťa žije v domácnosti s rodičmi, je povinné podieľať sa osobnou pomocou na spoločných potrebách rodiny a prispievať na úhradu potrieb rodiny podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.
Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je ich zákonná povinnosť, ktorá trvá do času, kým deti nie sú schopné samé sa živiť.
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/36/20170701
veronikasad
23.10.22,14:40
Prečo mám také silné tušenie, že chlapca zlákal niekto cez net?
kopretinka
23.10.22,18:38
no ona asi neuteká,keď je na porade 14 rokov...sa zaregistrovala ako novorodenec?
kopretinka
23.10.22,18:41
Mandy78 sa asi nebude vydávať v 14rokoch,veď na porade je 14rokov....sa zaregistrovala ako novorodenec?