cerveny
08.11.22,19:01
V obci začínajú pozemkové úpravy. Otec tam má spoluvlastnícke podiely na niekoľkých parcelách. Chcem sa spýtať ako prebieha rozdeľovanie pozemkov, kto a ako určuje rozdelenie parciel? Mám vyhliadnutú jednu časť v extraviláne obce kde je okrem otca spoluvalstníkom aj ďalších 100 ľudí. Všetko je to len o dohode? Čo ak má o jednu parcelu záujme viac spoluvlastníkov?
buchač
08.11.22,18:40
Trochu málo údajov.
Aké pozemkové úpravy ? Akože obec ide niečo riešiť ?
Kto ich ide robiť a z akého dôvodu ?
O aký pozemok sa jedná ? Lebo platí, že :
" Niektoré pozemky nie je možné deliť. Týka sa to pozemkov v extraviláne obce, ak by pri delení dochádzalo k tzv. drobeniu. Zákon totiž zakazuje deliť poľnohospodársky pozemok na časti menšie ako 2 000 m2 a lesné pozemky na časti menšie ako 5 000 m2. "

Ale v zásade platí, že :
- rozdelenie sa môže urobiť podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu
- rozdelenie sa dá urobiť aj dohodou

Ak má o jednu parcelu záujem viac spoluvlastníkov, tak by mal ostatných vyplatiť.

Rozdelenie by mal určiť jednoznačne geodet, ktorý pozemky zameria a následne dá vklad do katastra.
Poznámka - mám nového suseda, ktorý si dal pre svoje potreby zamerať pozemok. Celá sranda ho vyšla na cca 300€.
cerveny
08.11.22,22:26
Je tam spomínaný zákon 180/2013 Z.z. a 330/1991 Zb. tak som to len tak prebehol a domnievam sa že ide o sceľovanie pozemkov aj vzhľadom na to že sú prizvaní všetci vlastníci pôdy v obci.

Myslím že týmito pozemkovými úpravami sa v teréne nič nemeria. Ide len o právne prerozdelenie pôdy tak aby vznikli celistvé parcely s jedným majiteľom.

Chcel som teda vedieť ako to prerozdeľovanie prebieha keďže už pár desiatok obcí tým prešlo a či s tým má niekto skúsenosti.
veronikasad
09.11.22,05:31
Ide o tzv.komasaciu pozemkov, aktuálne prebieha aj v mojej rodnej obci v okrese PD. V lete bolo prvé individuálne stretnutie vlastníkov s pracovníkom Okresného úradu, zhotoviteľom projektu pozemkových úprav. Sľúbil, že návrhy sa budú ešte individuálne prerokovávať.
Tento týždeň mi prišiel do schránky slovensko.sk Návrh projektu pozemkových úprav s mapkou, ku ktorému sa môžem vyjadriť do 15 dní. Sprievodný list na tri strany, prd tomu rozumiem, musím ísť za bratom nech to pozrie, máme pozemky z dedičstva po rodičoch ...
Pred tým prvým stretnutím mi prišiel do schránky slovensko.sk súpis všetkých pozemkov s vlastnickymi podielmi, číslom parcely...
buchač
09.11.22,07:18
Veď som vravel, že málo údajov...

Takže v tomto prípade ide o niečo úplne iné, čo som spomínal ja.
Skúsenosť ti popísala Veronka....zvyšok nájdeš na Googli.
cerveny
09.11.22,18:28
Ďakujem za odpoveď. Je to trochu zvláštne že nám nič neprišlo a o tom stretnutí som sa dozvedel úplnou náhodou. Neviem, možno to nie je také dôležité a to individuálne prerokovanie ešte len prebehne. Uvidím na tom stretnutí a dám príp. vedieť.
veronikasad
09.11.22,19:24
My sme dostali pozvánku na ten úvodný "pohovor", že sa komasacia ide robiť doporučenou poštou s dorucenkou, prip.do el.schranky. Nič konkrétne sa na tom prvom stretnutí nepreberali. Prekvapilo ma, že projekt je už spracovaný a môžeme sa k nemu len vyjadriť do 15 dni
kukučka
09.11.22,20:32
Sceľovanie, upratovanie, u nás to robili pred rokmi a tuším to zamerali letecky
tu je to vysvetlené, nečítala som
https://hnonline.sk/prakticke-hn/2330508-ako-vymenit-rozdrobenu-parcelu-za-suvisle-plochy
cerveny
11.11.22,00:57
To fakt už máte vypracovaný projekt s novým rozdelením pozemkov? Ja som dnes bol na tom stretnutí a pani spomínala že celý proces môže trvať roky. Najprv sa robí evidencia a záznam pôvodných parciel, meranie v teréne. Po zaevidovaní pozemkov sa vlastníkmi zvolí komisia ktorá urobí plán nových parciel s novými majiteľmi. Až potom sa to predstaví vlastníkom ktorí sa k tomu vyjadrujú. Je to podstatná časť pretože môžete namietať tvar alebo polohu vášho nového pozemku. Po zapracovaní všetkých pripomienok by sa mal ten plán prepracovať a znova navrhnúť vlastníkom. Aspoň takto som to zatiaľ pochopil.

Je teda zvláštne že už ste tak ďaleko. Môžem sa spýtať či tá vaša obec bola schválená pre pozemkové úpravy len tento rok alebo to bolo už pred 2021? U nás sa všetko začalo len tento rok keďže sme v tom zozname ktorý len v júli schválila vláda.