Kamila77
10.11.22,13:52
Majú právo na odňatie opakovaného príspevku dieťaťa?
ivka70
10.11.22,13:35
a aky mal realne prijem z DoBPS 229,31 alebo 932,57?
Ten uhrn max. 703,26 je za 12 mesiacov ..... cize od novembra 2021 do oktobra 2022 ....

....
ak tento úhrn príjmov neprevyšuje trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu za 12 mesiacov.
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-627#p5