Deedee89
24.11.22,23:11
V našom meste sa zorganizovala akcia pred mestským úradom (organizátor: mestský úrad - oddelenie kultúry a športu) , na ktorej sa zúčastnili deti MŠ. Bol prítomný fotograf, ktorý robil fotky pre organizátora. Fotky však nakoniec boli zverejnené na súkromnej fb stránke primátora. Ak idú deti na verejnú akciu, počíta sa s tým, že deti môžu byť fotené, natáčané, ale nie je jedno, kto tie fotky následne zverejní. Mal právo primátor zverejniť fotografie, na ktorých je jasne zblízka vidieť tváre detí MŠ?
misoft
25.11.22,10:06
Na súkromnej stráne FB (i keď je to primátor) - NIE! Požiadať, aby ich s vašim súhlasom zverejnil na oficiálnej stránke (pretože to bola organizovaná akcia), alebo ich zo svojej stránky vymazal. Pohroziť mu porušením GDPR a zverejnením foto detí a mladistvých na jeho stránke bez vášho súhlasu mu pohroziť právnym postihom súdnou cestou.
https://www.pravnenoviny.sk/zverejnovanie-fotografii-dietata-na-socialnych-sietach
https://lanikovagroup.sk/kedy-je-zverejnovanie-fotografii-a-videi-v-sulade-s-gdpr/

Zverejňovanie fotografií detí
Osobitnú pozornosť treba venovať zverejňovaniu fotografií a videí detí. Ide najmä o vyhotovovanie a zverejňovanie záznamu z rôznych školských podujatí, kedy prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že účastníkmi budú najmä deti. Nie je vylúčené, že by prevádzkovateľ založil takéto spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávnený záujem, avšak podľa stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov je vhodnejší právny základ súhlas dotknutej osoby.

Keďže ide o neplnoleté osoby, súhlas je potrebné žiadať od zákonného zástupcu.

Výnimkou, kedy nie je potrebný súhlas zákonného zástupcu, je vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií vo vnútorných priestoroch škôl a školských zariadení. V takomto prípade je získavanie súhlasu zákonného zástupcu nepotrebné a škola môže zverejniť fotografie na právnom základe oprávnený záujem.