Mila123
27.11.22,20:46
kt. čaká na schválenie parlamentom, navrhovaná zmena je od 01 01 2023, jedna nepatrná zmena je navrhovaná k 01 01 2024

parlamentná tlač 1213,

https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=8&ID=1213