LydaLyda
02.12.22,14:46
Moja dcéra pracovala do konca 11/2020 v Rakúsku, ako opatrovateľka. Ukončila tam v tomto termíne živnosť a od 01.12.2020 keďže bola tehotná s prvým dieťaťom, prihlásila sa na dobrovoľné platenie odvodov do SP na Slovensku. SP u nás si vyžiadala potrebné doklady z Rakúska a od 02/2021 nastúpila na platenú materskú dovolenku na SK. Dieťa sa narodilo v 04/2021, po MD dostávala rodičovsky prispevok. Na SK nemá žiadny pracovný pomer. Teraz od 12.12.2022 nastupuje na MD s druhým dieťaťom, ale nevedela, že jej nevzniká nárok MD, lebo nebola poistená a ani nemá uzatvorený PP na SK. Keďže to nevedela, išla na ÚPSVaR a zrušila si vyplácanie rodičovského s tým, že nastupuje na matersku. V zápätí sa dozvedela z iného zdroja, že jej nárok na MD pri druhom dieťati nevzniká, tak stornuje „zrušenie“ na ÚPSVaR - rodičovského na prvé dieťa, lebo by bola bez financií.
Otázky:
1. Bude teda dostávať rodičovské na prvé dieťa do veku 3 rokov - do 04/2024 v rovnakej výške ako doteraz?
2. Alebo bude dostávať po 3 rokoch prvého dieťaťa - rodičovské na druhé dieťa do jeho 3 rokov (očakávaný pôrod je 01/2023, teda do 01/2026?) a v akej výške? menej ako pre prvé dieťa? alebo toľko čo aj prvé dieťa?
3. Má niečo ohľadne druhého dieťaťa hlásiť na ÚPSVaR, alebo to pôjde reťazovo, vyplácanie až do 01/2026?
Ďakujem za odpovede.
avalik
02.12.22,13:59
keďže nemá nárok na materské s druhým dieťaťom,
tak pokračovať v poberaní RP na 1. dieťa (RP sa poskytuje len jeden aj keď má 2 deti),
ak sa nezmenia zákony, tak pred dovršenim 3 rokov 1. dieťaťa informovať sa na UPSVaR a požiadať o poberanie RP na 2. dieťa (do jeho 3. rokov)
LydaLyda
02.12.22,17:03
Ďakujem a rozumiem, že môže poberať rodičák len na 1 dieťa. Z neznalosti zákona išla dnes na ÚPSVaR zrušiť rodičák a prihlásiť sa na materskú, ale ako som písala na materskú nemá nárok. Asi nebude môcť poberať rodičák – pokračovať v poberaní na prvé dieťa vo výške 380..eru do jeho 3 rokov. Že keď sa jej v januári narodí druhé dieťa, tak bude dostávať 280 Eur. Tak toto mi nie je jasné, či môže aj naďalej poberať ten vyšší rodičovský do 04/2024 ? a ak by mohla poberať ten vyšší materský príspevok, či jej to môžu, to dnešné rozhodnutie zrušiť na ÚPSVaR?
****
Ak sa rodičovi nevyplácalo materské, rodičovský príspevok je vo výške 280 eur. Suma je aktuálna pre rok 2022. Od januára 2023 bude rodičovský príspevok vo výške 301 eur mesačne.

Vyšší rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá sa pred vznikom nároku na rodičovský príspevok vyplácalo z dôvodu starostlivosti o toto dieťa materské alebo obdobná dávka ako materské v členskom štáte. Vyšší rodičovský príspevok bude od 1.1.2023 vo výške 412,60 eur.
veronikasad
02.12.22,17:11
Zrejme zvýšený rod.prispevok bude poberať len do narodenia druhého dieťaťa...
veronikasad
02.12.22,17:16
Dobrovoľne poistenie zrušila hneď ako začala poberať materské?
LydaLyda
02.12.22,17:30
aj ja to tak chápem, áno zrušili jej na SP, keď začala poberať materské (či ona zrušila, alebo SP, to neviem)
veronikasad
02.12.22,17:51
Zrejme ona podala odhlášku na reg.liste, mohla byť nemocensky poistená až do skončenia poberania materského, bez platenia odvodov. Teraz už zrejme nesplňa podmienku 270 dní nem.poistenia v oisledných dvoch rokoch.
LydaLyda
02.12.22,17:55
Je to tak ako pisete
veronikasad
02.12.22,18:00
ano, treba na UP nahlásiť narodenie druhého dieťaťa a predložiť potvrdenie zo SP (ak si ho uP nevyžiada zo SP sám(, že jej nevznikol pri druhom dieťati nárok na materské.
avalik
02.12.22,18:05
prečo by mala poberať prvý len do narodenia 2. dieťaťa? ... veď prvē ešte nemá 3 roky a to, že sa narodí 2.dieťa neznamená zánik nároku na 1. dieťa, zánik by nastal, ak by mala nárok na materské na 2. dieťa, a to nemá
avalik
02.12.22,18:07
nech ide stornovať zrušenie RP
LydaLyda
03.12.22,09:28
Našla som p o d o b n ý prípad od JUDr.Dvončovej, ktorá vykonáva právne rady pre rodiča:

OTÁZKA: POBERALA SOM MATERSKÉ NA PRVÉ DIEŤA. POČAS MATERSKEJ MI SKONČIL PRACOVNÝ POMER. TERAZ SOM OTEHOTNELA, BUDEM MAŤ NÁROK RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK VO VÝŠKE 280 EUR ALEBO 383,80 EUR?

Odpoveď pre pani, ktorá poslala otázku:
Nepíšete koľko rokov má staršie dieťa. Ak ešte nemá tri roky, môžete na neho poberať rodičovský príspevok vo výške 383,80 eur. Na druhé dieťa Vám nárok na materské nevznikne, takže na neho by ste poberali rodičovský príspevok vo výške 280 eur. Zvážte možnosť poberať RP na staršie dieťa a až keď bude mať tri roky, „prehodiť“ rodičovský príspevok na mladšie dieťa.
Tak som napísala list na storno z 02.12.2022 a hneď ráno pôjde moja dcéra na ÚSVaR a uvidím, čo sa jej podarí vybaviť.