Angelika 1234
03.12.22,16:54
Dobrý deň,
bývam v štvorbytovke, kde máme zriadené Spoločenstvo vlastníkov bytov. Konateľ bol môj manžel, ale v júni zomrel. V tom čase prišla faktúra za vodu (cca 170 eur, ktorú bolo potrebné uhradiť do konca júna. Keďže zmena konateľa nejakú dobu trvá a nikto nemal prístup k účtu bytovky, dohodli sme sa, že faktúru uhradím zo svojho účtu a po zvolení nového konateľa mi z účtu Bytového domu sumu vráti nový konateľ. Doteraz som peniaze nedostala. Žiadala som konateľa písomne (mailom), opakovane. Konateľ vôbec na maily neodpovedá ani nijako inak nereaguje.
Urgovala som ho aj na schôdzi v novembri, odpovedal, že nemá na základe akého dokladu. (Faktúru za vodu som mu poslala mailom, potom som mu poslala aj kópiu príkazu o úhrade z banky). Okrem toho nám na schôdzi oznámil, že maľovanie spoločných priestorov stálo 1250 eur (na maľovaní sme boli dohodnutí, ale na sume 1200 eur a súhlasili sme s ňou). Tiež som ho prosila, aby mi poslal doklad na 1200 eur. Myslím si, že ako vlastník jedného z bytov mám právo vidieť doklady.
Vie mi niekto poradiť, ako sa môžem domôcť svojich financií a dokladov za maľovanie? Ako mám postupovať? Mám ísť na políciu? Podať trestné oznámenie?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
romana147
03.12.22,16:09
políciu a TO asi kvôli 170 evri nie

"dohodli sme sa, že faktúru uhradím zo svojho účtu" - tam urguj, ukáž faktúru / na koho je zmluva na vodu ?

mmch
SVB nemá konatela
Angelika 1234
03.12.22,16:18
Zmluvu ma spolocenstvo vlastnikov bytov s vodarnami, fakturu mal uhradit moj manzel za spolocenstvo, faktura prisla k nam domov, a aby sme neplatili pokutu zz neuhradenu fakturu, zaplatila som ju ja zo svojho uctu.
romana147
03.12.22,16:48
na vodu pre 1 +2 4bytovky je zmluva cezo mna
už je neskoro = ak ste takí vlastníci, nemala si zaplatiť
Angelika 1234
03.12.22,16:53
Tomuto komentáru naozaj nerozumiem. Ak mi neviete vecne poradiť, nemusíte strácať čas odpisovaním.
majkii
03.12.22,16:58
podľa mňa je viacero možností
1) požiadaj predsedu SVB o zvolanie zhromaždenia vlastníkov, ak do 15 dní ho nezvolá zvoláš ho ty, keďže si 1/4 vlastníkov. Tam treba prijať rozhodnutie o zaplatení dĺžnej sumy, a zaviažte predsedu, aby do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia vám poskytol doklady za maľovanie.
2) podľa občianskeho zákonníka §580 Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie. V tvojom prípade si zaplatila za vodu 175 € o túto sumu by si menej platila za vodu
3) Ak ani jedna z vyššie uvedených možností nebude úspešná, treba podať žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia podľa občianskeho zákonníka, lebo na strane vlastníkom došlo k bezdôvodnému obohateniu, tým že si za nich zaplatila faktúru na vodu
Mária27
03.12.22,17:04
Angelika 1234
03.12.22,17:36
Ďakujem za radu
Angelika 1234
03.12.22,17:37
Ďakujem
romana147
03.12.22,18:03
175 evri na súd?
majkii
03.12.22,18:17
a prečo nie? nič zložité, viď príspevok nižšie ako napísala Maria27 - platobný rozkaz.
kopretinka
03.12.22,18:21
Akého konateľa má spoločenstvo? O tom som ešte nepočula.
sito
03.12.22,19:07
:eek: :D

" majkii (Dnes 17:58) podľa mňa je viacero možností
1) požiadaj predsedu SVB o zvolanie zhromaždenia vlastníkov."

Polopate! Či s * ... *?

"Predseda je štatutárny orgán, ktorý riadi činnosť spoločenstva a koná v jeho mene."

"Rada je dozorný orgán spoločenstva. Rada zvoláva zhromaždenie najmenej raz za rok"

"Rada má najmenej troch členov. Členom rady môže byť len vlastník bytu v dome. Rada sa nezriaďuje v domoch, v ktorých je najviac osem bytov; v takom prípade kompetencie rady vykonáva zhromaždenie."

"Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov v dome."

"ak do 15 dní ho nezvolá zvoláš ho ty, keďže si 1/4 vlastníkov."

Vymenil, zamenil si si 7ku s 8čku! Nerob si z Angeliky * ... *!

A hlasovanie, ako?

:mee: :D
sito
03.12.22,19:16
Z neho si nič nerob, to je * ... *
majkii
03.12.22,23:59
§7c ods.9 posledná veta "Na zvolanie zhromaždenia sa použijú primerane ustanovenia § 14a ods. 1."
§14a ods.1 prvá veta "Schôdzu vlastníkov zvoláva správca alebo rada podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda." a posledná veta "Ak správca alebo rada v tomto termíne nekoná alebo sa rada podľa § 7c ods. 6 nezriaďuje, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo predseda."
Tam, kde rada nie je predseda alebo štvrtina vlastníkov v dome môže požiadať o zvolanie zhromaždenie a ak do 15 dní od doručenia nebude zhromaždenie zvolané má ho právo zvolať štvrtina vlastníkova alebo predseda.
romana147
04.12.22,03:55
NIE každý dá komplet citácie zákonov na 3 strany !

a ani NEVYZNAĆÍ vzťažný text :D
romana147
04.12.22,03:57
čo NEROZUMIEš ????????????????????????????
"už je neskoro = ak ste takí vlastníci, nemala si zaplatiť"
kopretinka
04.12.22,08:28
znova sa ťa pýtam,čo za konateľa má SVB
majkii
04.12.22,09:16
Teraz neviem, mňa sa pýtaš?
sito
04.12.22,09:30
:D

Má! Murár muruje, kováč kuje, atď.. Ten kto koná v mene SVB konkrétneho domu je konateľ. Oficiálny názov konateľa v 182ke "predseda SVB"
Nandrolon
04.12.22,09:46
:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
buchač
04.12.22,10:01
kopretinka (Včera 19:21) Akého konateľa má spoločenstvo? O tom som ešte nepočula.
=========================
Moja...ty si ešte o veľa veciach nepočula. A to nepoddžubujem, ale len seriózne konštatujem.
Kukni na net, koľko ich je
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=konate%C4%BE+bytove+dru%C5%BEstvo
sito
04.12.22,16:40
"Dobrý deň,
bývam v štvorbytovke, kde máme zriadené Spoločenstvo vlastníkov bytov."

Teoreticky, štvorbytovka, to je ako väčší rodinný dom. Ale, ale nie je domu kde nie je lomu, a niektorom dome je to skôr kameňolom.

"Konateľ bol môj manžel, ale v júni zomrel."

Manžel konal ako predseda SVB pre všetky štyri byty v dome.

"V tom čase prišla faktúra za vodu (cca 170 eur, ktorú bolo potrebné uhradiť do konca júna. Keďže zmena konateľa nejakú dobu trvá a nikto nemal prístup k účtu bytovky"

A nebolo možné požiadať vodárne o odklad úhrady faktúry s oddvôvodnením skutočnosti, ktorá sa stala? Že by boli také kruté a odstavili vám vodu pre neuhradenú faktúru? No na niečo by to bolo dobré, keby mal už každý v byte * ... * plnú misu, konali by všetci štyria.

"dohodli sme sa, že faktúru uhradím zo svojho účtu a po zvolení nového konateľa mi z účtu Bytového domu sumu vráti nový konateľ."

Dohodli, všetci štyria? A písomne, či len tak cez hubu? Na čestné slovo?

"Doteraz som peniaze nedostala. Žiadala som konateľa písomne (mailom), opakovane. Konateľ vôbec na maily neodpovedá ani nijako inak nereaguje."

Nový predseda, česť asi nie je jeho silná stránka, že?

"Urgovala som ho aj na schôdzi v novembri, odpovedal, že nemá na základe akého dokladu. (Faktúru za vodu som mu poslala mailom, potom som mu poslala aj kópiu príkazu o úhrade z banky)."

A ako, za akých podmienok, okolnosti sa ten nečestný nový konateľ sa stal predsedom vášho SVB? A že mu nestačí kopia faktúry a platobný príkaz? A čo ostatní dvaja členovia zhromaždenia, tiež sa vám otočili chrbátom?

"Okrem toho nám na schôdzi oznámil, že maľovanie spoločných priestorov stálo 1250 eur (na maľovaní sme boli dohodnutí, ale na sume 1200 eur a súhlasili sme s ňou). Tiež som ho prosila, aby mi poslal doklad na 1200 eur. Myslím si, že ako vlastník jedného z bytov mám právo vidieť doklady."

Osobne si myslím, že keď sa stretne celé zhromaždenia domu, štyria, prípadne osem ľudí, tak pre jedného z nich, predsedu SVB predložiť faktúru za vymaľovanie spoločných priestorov by nemal byť problém. Ale ...? Každý vlastník bytu v dome má právo vidieť všetky doklady týkajúce sa správy domu. Vo vašom SVB je jeho predseda zo zákona povinný tie doklady týkajúcich sa správy domu predložiť a umožniť si spraviť aj kópie tých dokladov. Osobne sa všetci poznáte, ale tie údaje sú spoločné, vás všetkých, nie sú osobné, netýkajú sa len jedného vlastníka bytu, aj keď je predseda SVB.

Vie mi niekto poradiť, ako sa môžem domôcť svojich financií a dokladov za maľovanie? Ako mám postupovať? Mám ísť na políciu? Podať trestné oznámenie?

" romana147 (Dnes 04:57) čo NEROZUMIEš ????????????????????????????
"už je neskoro = ak ste takí vlastníci, nemala si zaplatiť" "

Súhlasím s konštatovaním * ... *

Ale to nie je rada. Riešiť to treba najprv doma v dome. Skús presvedčiť tých dvoch, možno sa podpíšu pod tvoju žiadosť, aby ti predseda fakturovanú sumu za vodu preplatil, prípadne ti ju zohľadnil v ročnom vyúčtovaní za vodu v nadchádzajúcom roku. Ak nie, možno ŠOI, ak ani tak potom už len spor.
To vymaľovanie, vlastne je to obchod, To by mohla ŠOI riešiť.

Tak hodne zdaru a pochopenia od susedov vo vašom dome.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Chobot
04.12.22,16:59
Vôbec nie je neskoro. Presne ako napísala Mária - treba podať žalobu o vydanie platobného rozkazu. Popíšeš tam skutočnosti, ako sa stali, priložíš všetky dôkazy (faktúru, úmrtný list, úhradu z tvojho účtu. prípadne zápisnicu zo zvolenia nového predsedu) a požiadaš súd, aby vydal platobný rozkaz na úhradu sumy. Ak na to nebude predseda reagovať, tak PR nadobudne právoplatnosť a môžeš to vymáhať cez exekútora. Ak podá námietky, tak sa stretnete na pojednávaní, ktoré nariadi súd.

Trestné oznámenie nemá zmysel dávať, neviem si predstaviť, aký trestný čin by si nahlásila, či akého sa dopustil predseda.

A k tomu maľovaniu - ako spoluvlastník domu máš právo nahliadať do finančných dokladov bytového domu (najmä ak ide o spoločné náklady). Pokiaľ ti on nepredloží faktúru, tak by som sumu neuhrádzal.
Chobot
04.12.22,17:09
Musím sa zastať kopretinky, lebo na jednej strane má pravdu. SVB nemá v orgánoch definovaného konateľa. Orgánom SVB nie je konateľ, ale predseda. Ak to niekto volá ako konateľ, tak to nazýva nesprávnym menom.

Ale na druhej strane Angelika nemusí poznať, čo bol jej manžel oficiálne - že bol predsedom SVB. Ale nemá zmysel sa tu naťahovať kvôli slovíčkam - je jasné, že jej manžel bol orgánom SVB, pravdepodobne predsedom, nie v dozornej rade.
kopretinka
04.12.22,20:57
buchač,ty mudrák,ty ani nerozoznáš stavebné bytové družstvo od spoločenstva.
buchač
04.12.22,21:20
kopretinka (Dnes 21:57) buchač,ty mudrák,ty ani nerozoznáš stavebné bytové družstvo od spoločenstva.
==================
Povedal kto ? TY ? Málo, veľmi málo.
Ty dokladačka...veď tebe robí problém rozoznať ešte aj balenie hrubej múky od hladkej...
romana147
05.12.22,04:41
doplnok kopr. : predseda SVB NEMUSÍ mať 246, hoci má právomoci velmi podobné správcovi