misa
29.11.04,10:44
Dobrý deň, chcem s Vami konzultovať otázku odpočtu straty za rok 2003. Podľa nového zákona v § 30 možno odpočítať daň.stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich období... V roku 2004 budeme mať určite zisk. Rozumiem tomu správne, že môžem odpočítať celú stratu z roku 2003, keďže v zákone je slovíčko "najviac"? A ak sa rozhodnem odpisovať postupne, tak presne 1/5, alebo tak ako mi bude vychádzať hospodársky výsledok môžem odpočítavať? Akosi sa mi to nezdá.
Ďakujem.
Katarína STR
29.11.04,10:52
Ty tú stratu z roku 2003 môžeš najneskôr odpísať za rok 2008.
Ale nie je predpísané koľko v ktorom roku musíš odpísať.
Napríklad tvoja strata z roku 2003 bude 100.000,- SK
Rok 2004 zisk = 20.000,- SK = odpočítaš stratu vo výške 20.000,- Sk
Rok 2005 strata 10.000,- Sk = neopočítavaš žiadnu stratu
Rok 2006 zisk = 30.000,- Sk = odpočítaš stratu vo výške 30.000,- Sk
Rok 2007 zisk = 40.000,- Sk = odpočítaš stratu vo výške 40.000,- Sk
Rok 2008 zisk = 20.000,- Sk = odpočítaš zostatok straty z roku 2003 t.j. 10.000,- SK
= odpočítaš stratu z roku 2005 vo výške 10.000,- Sk
Katarína STR
29.11.04,10:53
Ale môžeš stratu z roku 2003 odpočítať celú aj v roku 2004.
ricij
29.11.04,11:02
Tak, tak. 100% súhlas, je to určite tak ako píše Katka vyššie.
Dada
29.11.04,11:02
Za rok 2003 bola odpočítaná časť straty z roku 2002. Musím aj v tomto roku odpočítavať stratu alebo nie?
misa
29.11.04,11:15
Ďakujem za odpovede, teším sa...
Katarína STR
29.11.04,11:31
Dada : nemusíš, ak nepotrebuješ.