zuzana
30.11.04,08:06
Akým dátumom sa správne účtujú splátky leasingu.Podľa dňa uvedeného v splátkovom kalendári-účtuje sa ,DPH,úrok napr.má to by ť k 15.v mesiaci.
Ale čo ak ja splátky uhrádzam o deň, dva skôr. napr.13.-teho?
Môžem účtovať úrok, DPH k tomuto dátumu?Je to chyba?
Luna
30.11.04,09:01
Splátku účtuješ kedy ju zaplatiš,tak ako máš na bankovom výpise. V podstate ostatné účtuješ tým dňom ktorý nastane skôr.
petovsan
01.12.04,20:44
Podľa mňa to môže spôsobiť problém, pokiaľ je v splátkovom kalend. splátka predpísaná k 01. dňu v mesiaci a Ty uhradíš o deň skôr, t.j. posledný deň mesiaca predchádzajúceho, tak vlastne zaradíš DPH do chybného obdobia. Ja to robím tak, že v evidencii záväzkov si zaevidujem jednotlivé splátky presne podľa splátk. kalend., z evidencie záväzkov vstupujem automaticky do evidencie DPH, kde tiež zadávam dátum dodania podľa splátk. kalend. a úhradu už zaúčtujem z peň. denníka na základe platby v banke. Je to o čosi náročnejší spôsob účtovania, ale je to prehľadnejšie a v zmysle platných predpisov aj DPH aj zák. o účt.
jarkra
02.12.04,06:52
Raz sa nám stalo, že sme leasingovú splátku zaplatili o deň skôr (inak sme s tým vždy meškali) a hneď nato nám leasingová spoločnosť poslala faktúru na výšku danej splátky zo zdaniteľným plnením k 31.5. (k dátumu kedy sme splátku naozaj uhradili) a o pár dní prišiel aj dobropis k danej faktúre s dátum zdaniteľného plnenia k 1.6 (deň splatnosti leasingových splátok). Neviem, či je to normálny postup, lebo sa nám to stalo len raz.
zuzana
02.12.04,08:11
Myslím si, že DPH pri leas.splátkach by sa mala účtovať dňom, ktorý nastane skôr-buď dňom zaplatenia, ak nastane skôr ako deň splatnosti podľa splát.kalendára.Potom spolu s DPH účtujem aj úrok.Teda to mám naúčtované v jeden deň.