helenus
11.10.06,10:51
1. Z ČR dovážame materiál - svietidlá. Na faktúre od dodávateľa je samostatne uvedený príspevok na ekologickú likvidáciu svietidla. Zahŕňa sa tento príspevok do základu na výpočet DPH?
Napr. faktúra za svietidlá je 10.000 + príspevok na likvidáciu 1.000.
Bude základom pre výpočet DPH suma 10.000 alebo 11.000?

2. Niekedy je na zahraničných faktúrach zvlášť vyčíslená cena dopravy. Je aj cena dopravy základom pre výpočet DPH?

Ďakujem.