sila
30.11.04,09:47
Je službou vymáhanie pohľadávok podľa §16 odst.1 písm.c zákona o dani z príjmu?