Lila
30.11.04,13:30
Pre DPH platí : dátum dodania služby / t.z. ak na zahr. DF bude v texte
dodanie služby v období od 1.10.2004 do 31.10.2004/ pre DPH
bude deň dodania 1.október 2004
Podľa môjho názoru aj keď DF bude vystavená až 20.10.2004 pre DPH ja
prepočítam kurzom zo dňa 1.10.2004 .

Ale ako je to podľa účtovníctva? Myslím , že dátum kedy mi DF skutočne prišla.
Napr. Aj 30.10.2004 .

Alebo azda má niekto nato inú odpoveď?????