evita
30.11.04,21:50
Prosím pomôžte. Tento rok 2004 mi vychádza prvý krát zisk a od roku 1999 som vykazovala straty. Viem, že podľa nového zákona si môžem odpočítať straty aj keď boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona v plnej výške - podľa zisku. Keďže by som v r. 2004 chcela prvý krát odpočítať stratu, môžem odpočítať stratu z roku 1999? A ak mi bude v roku 2005 vychádzať znova zisk, môžem odpočítať stratu za rok 2000? atď,atď....