cermar666
17.10.06,10:33
Prajem Vám dobrý deň ,

Chcela by som sa opýtať , či by mi niekto nevedel poradiť ako mám zaúčtovať nadstavbu, ktorú nám robili na nákladný automobil TATRA 815. Uvedený automobil je už odpísaný v roku 1999 (jeho OC bola 2 098 000). Nadstavbu nám robili v roku 2006 a mala hodnotu 1 285 000,-Sk. Po nadstavbe bude slúžiť ako posýpací voz, tzn. bol doinštalovaný sypač a radlica.
Za radu vopred ďakujem.
Tweety
17.10.06,10:45
Prajem Vám dobrý deň ,

Chcela by som sa opýtať , či by mi niekto nevedel poradiť ako mám zaúčtovať nadstavbu, ktorú nám robili na nákladný automobil TATRA 815. Uvedený automobil je už odpísaný v roku 1999 (jeho OC bola 2 098 000). Nadstavbu nám robili v roku 2006 a mala hodnotu 1 285 000,-Sk. Po nadstavbe bude slúžiť ako posýpací voz, tzn. bol doinštalovaný sypač a radlica.
Za radu vopred ďakujem.
Je potrebné postupovať podľa § 29 Zákona o dani z príjmu.
cermar666
17.10.06,10:57
Môžem poprosiť o podrobnejšiu radu?
mudroš
17.10.06,11:10
Bude to technické zhodnotenie plne odpísaného majetku.
Z hľadiska účtovníctva sa zvýši obstarávacia cena, stanoví sa doba odpisovania a účtovné odpisy sa budú počítať z novej ceny (OC + TZ) tak, aby sa doodpisovalo za stanovenú dobu odpisovania.
Z hľadiska dane z príjmu bude TZ "iný majetok" (§ 22 ods. 5 písm. e)). Zaradí sa do odpisovej skupiny do ktorej by patril pôvodný majetok, ktorý bol zhodnotený, stanoví sa spôsob odpisovania (rovnomerný alebo zrýchlený) a tak sa daňovo odpisuje.
Tweety
17.10.06,11:11
Môžem poprosiť o podrobnejšiu radu?
§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku
(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 30 000 Sk v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 30 000 Sk, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.