adad
18.10.06,14:27
Ahojte poraďáci. Mám dve zálohové platby za služby vyplatené z pokladne. Jedna bola vyplatená v septembri a druhá v októbri. V októbri mi prišla faktúra uhradená týmito dvomi zálohami. V ktorom mesiaci si mám uplatniť DPH? A ako si to mám zaúčtovať?
ekopo
18.10.06,15:14
Podľa DF - je tam uvedený dátum zdaniteľného plnenia, resp. prijatia platby.
danusi
18.10.06,15:17
Oni ti mali vystaviť 2 faktúry, jednu s dodaním v septembri, druhú v oktobri. Vtedy si treba aj uplatiť DPH na vstupe. Deň dodania je deň zaplatenia, ak je skorší ako deň dodania tovaru alebo služby.
ekopo
18.10.06,15:25
Dodanie služby mohlo trvať od sept. do okt., a mohli byť aj dve zálohy na jednu službu. Potom je to v poriadku.
danusi
18.10.06,15:31
Ak je niekto plátca DPH mesačný, skús to potom vysvetliť daňovákom.
ekopo
18.10.06,15:33
Ak je niekto plátca DPH mesačný, skús to potom vysvetliť daňovákom.
V tom nevidím problém, pretože nárok na odpočet DPH mám pri splnení určitých podmienok, napr. mám daňový doklad....
.lena.
18.10.06,16:57
V tom nevidím problém, pretože nárok na odpočet DPH mám pri splnení určitých podmienok, napr. mám daňový doklad....
Ale pri prijatí platby je povinnosť vystaviť daňový doklad s vyčíslenou dph aj keď dodanie ešte nebolo uskutočnené. Takže mali byť vystavené dva daňové doklady, jeden v septembri a druhý v októbri.
Daňováci to môžu vyhodiť v októbri (septembrovú platbu), lebo z faktúry je zjavné (keďže sú na nej dátumy prijatia platieb), že nárok na odpočet bol v septembri.
V každom prípade by som zavolala do tej firmy prečo to tak urobili.
apo
18.10.06,17:02
V tom nevidím problém, pretože nárok na odpočet DPH mám pri splnení určitých podmienok, napr. mám daňový doklad....

Ekopo hľadá riešenie pre zadávateľa otázky. Z tohoto pohľadu ekopo radí dobre. Problémom je to, že ten čo prijal úhradu má povinnosť vystaviť faktúru s dňom daňovej povinnosti zhodným s dńom prijatia úhrady.

Mám návrh. treba overiť či ten čo prijal zálohu odviedol z prijatej zálohy DPH. Ak nie je všetko ok.

Konkrétne PREMAC robí takéto hlúposti. V roku 2005 prijal zálohu. Nedal faktúru o prijatej zálohe. Na dva krát dodal tovar s dátumom daňovej povinnosti podľa dodania tovaru. Ostala suma 7 tisíc nevyčerpaná. Teray v roku 2006 z PREMAC prišiel dobropis na sumu 7 tisíc Sk a kráti sa nám odpočet DPH z tejto sumy napriek tomu, že sme si DPH ešte neodpočítali.

Požiadal som ich aby mi vystavili storno dobropisu. Stále čakám, ale mám to sľúbené.

Takže pozor na zálohy.

apo
ekopo
18.10.06,17:15
Samozrejme, že som riešil zadávateľa.
.lena.
18.10.06,17:17
Ekopo hľadá riešenie pre zadávateľa otázky. Z tohoto pohľadu ekopo radí dobre. Problémom je to, že ten čo prijal úhradu má povinnosť vystaviť faktúru s dňom daňovej povinnosti zhodným s dńom prijatia úhrady.

Mám návrh. treba overiť či ten čo prijal zálohu odviedol z prijatej zálohy DPH. Ak nie je všetko ok.

Konkrétne PREMAC robí takéto hlúposti. V roku 2005 prijal zálohu. Nedal faktúru o prijatej zálohe. Na dva krát dodal tovar s dátumom daňovej povinnosti podľa dodania tovaru. Ostala suma 7 tisíc nevyčerpaná. Teray v roku 2006 z PREMAC prišiel dobropis na sumu 7 tisíc Sk a kráti sa nám odpočet DPH z tejto sumy napriek tomu, že sme si DPH ešte neodpočítali.

Požiadal som ich aby mi vystavili storno dobropisu. Stále čakám, ale mám to sľúbené.

Takže pozor na zálohy.

apo
Ja si len myslím, že to keď dodávateľ urobí chybu vo vystavovaní faktúry, odberateľa to neospravedlňuje, keďže nárok na odpočet v októbri nemal ale mal ho v septembri. Záleží asi na daňovákoch ako to zoberú ale môže sa stať, že to vyhodia, lebo ako som už napísala z faktúry je zjavné kedy bol nárok na odpočet.
ekopo
18.10.06,17:26
Ja si len myslím, že to keď dodávateľ urobí chybu vo vystavovaní faktúry, odberateľa to neospravedlňuje, keďže nárok na odpočet v októbri nemal ale mal ho v septembri. Záleží asi na daňovákoch ako to zoberú ale môže sa stať, že to vyhodia, lebo ako som už napísala z faktúry je zjavné kedy bol nárok na odpočet.
Myslím, že to určite nevyhodia, pretože sa uplatní § 51 zákona o DPH, kde sa uvádza, kedy si platiteľ môže odpočítať daň. To, že dodávateľ si v prípade, že sa jednalo o dve zdanitelné plnenia nesplnil povinnosť, na nárok na odpočet nemá vplyv.
apo
18.10.06,17:36
Ja si len myslím, že to keď dodávateľ urobí chybu vo vystavovaní faktúry, odberateľa to neospravedlňuje, keďže nárok na odpočet v októbri nemal ale mal ho v septembri. Záleží asi na daňovákoch ako to zoberú ale môže sa stať, že to vyhodia, lebo ako som už napísala z faktúry je zjavné kedy bol nárok na odpočet.

Nárok na odpočet DPH je vtedy keď je daňová povinnosť.
Veľmi dobré pravidlo, ale ako sa ním riadiť je ozaj ťažké.

Po zlých skúsenostiach s dodávateľmi stavebných hmôt som sa obrátil na DRSR s otázkou ako postupovať ako som na základe nesprávne vystavených faktúr odpočítal DPH 2x.
Dostal som odpoveď, že z jedného obchodu môžem uplatniť DPH iba 1x. Pre dodávateľa, ktorý vystavil faktúru na základe prijatej úhrady zálohovej faktúry a následne na základe dodania tovaru bez toho aby na faktúre bola odpočítana DPH zo zálohovej faktúry nevyplynula povinnosť vystaviť dobropis nakoľko ON dodávateľ odviedol DPH iba 1x.

Z toho možno odvodiť pravidlo, že ak dodávateľ z prijatej zálohy neodvioedol DPH ja ako odberateľ si môžem odpočítať DPH až z konečnej faktúry pri dodaní tovaru.

Toľko moja skúsenosť a aj názor.

apo