babenko1
02.12.04,10:43
Ahojte!
Vie mi niekto bližšie vysvetliť, ako mám chápať zdaniteľnú osobu v súvislosti s registračnou povinnosťou? Konkrétne sa mi jedná o to, že jeden človek je sám konateľom v dvoch s.r.o. Obrat sa má počítať za každú s.r.o zvlášť, alebo v zmysle zákona... že zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek činnosť...? A ešte aby som to viac domotala.. daná osoba je aj podnikateľom na základe živnostenského oprávnenia :-)
esprit
02.12.04,11:02
Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o s.r.o., každá je samostatná právnická osoba a obraty si sleduje každá samostatne a pokiaľ ide o živnostníka, ten si sleduje obraty aj ako živnostník aj ako súkromná osoba a spočítava ich. (§3 ods. 1 a 2.)
babenko1
03.12.04,13:54
ja si to tiež tak myslím, ale ked som počula jeden takýto názor, skoro som odpadla...
ricij
03.12.04,13:59
Určite sa sledujú obraty každého zvlášť. Pri FO sa do obratu nezahrňuje príjem zo závislej činnosti. Ale v každom prípade sú to všetko tri rôzne osoby.
Nike
03.12.04,16:08
Podľa môjho názoru, pokiaľ ide o s.r.o., každá je samostatná právnická osoba a obraty si sleduje každá samostatne a pokiaľ ide o živnostníka, ten si sleduje obraty aj ako živnostník aj ako súkromná osoba a spočítava ich. (§3 ods. 1 a 2.)
Esprit čo myslíš tou súkromnou osobou, vysvetli mi to prosím.
esprit
03.12.04,21:33
Tou súkromnou osobou myslím "bežný občan - nepodnikateľ". Ak má napríklad príjmy z prenájmu majetku, ktorý nemá zahrnutý v obchodnom majetku ako SZČO, tak tieto príjmy z prenájmu sleduje spoločne s obratom, ktorý má ako SZČO. Uviedla som odvolávku na § 3 ods. 2, čo sa rozumie ekonomickou činnosťou (v poslednej vete je uvedené, že za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného a nehmotného majetku na účely dosahovania príjmu z tohto majetku.) Samozrejme, že do obratu nezarátavajú príjmy zo závislej činnosti §3ods.3.
Nike
04.12.04,14:25
To som si myslela, len som chcela vedieť či nie sú ešte iné možnosti. Vďaka.