jankacip
23.10.06,07:43
Prosím o usmernenie, či správne účtujem:
- odmenu exekútora na účet 518 daňovo uznaný,
- súdne poplatky a kolky na účet 538 daňovo uznaný
- úroky z omeškania na účet 545.
Ďakujem za každú pripomienku.
jankacip
23.10.06,13:35
Prosím poraďte, kto účtuje tieto záležitosti?
kalkulka
23.10.06,13:40
To prvé aj to druhé by malo byť dobre, ale úroky z omeškania vyplývajú predpokladám zo zmluvných vzťahov, takže 544. Daňovo uznané po zaplatení
§ 19 ods. 21 ZDP.
jankacip
23.10.06,14:01
Alicka ďakujem, mohla by si to aj podložiť §, podľa ktorého sú tie 2 daňovo uznané ?
kalkulka
24.10.06,07:11
§ 19 ods. 2 - výdavky, ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov.