Antonia1
23.10.06,08:20
Prosím mám takýto problém Exekútor dňa 7.9. 2006 predal klientovi DHM, ktorý bol učtovaný pri nákupe hneď do spotreby. Viem, že exekútor mal na
základe ex.poriadku č. 233/1995 Z.z. par. 125 odst.4 vystaviť zápisnicu o odpredaji, pretože klient ju ešte nemá nevystavil faktúru. Mám len pokladničný príjmový doklad zo 7.9.2006.
1. môžem učtovať PPD hneď na tržby a odvieť s toho DPH a potom doložiť zápisnicu, ktorú bude klient o exekúra požadovať.
2. môžem považovať predajnú cenu včetne DPH ?
Antonia1
24.10.06,06:45
prosím, nevie mi niekto pomôcť, ďakujem.