jued
23.10.06,10:41
Ahojte, mám nasledovný prípad a zostala som trochu na pochybách:
Na leasing sme mali zobrať náves, dostali sme zálohovú faktúru na prvú platbu leasingu. Túto faktúru sme však ešte zatiaľ neuhradili. Medzi tým mi už došiel aj splátkový kalendár, ktorý slúži pre účely DPH so zdaniteľným plnením 26.09.2006. Teraz neviem či si na základe toho splátkového kalendára mám uplatniť DPH z prvej platby už v 09/2006 , alebo až keď zaplatím zálohovú faktúru, ku ktorej by mi mali potom zaslať faktúru - daňový doklad.
Martinella
23.10.06,10:52
Ahojte, mám nasledovný prípad a zostala som trochu na pochybách:
Na leasing sme mali zobrať náves, dostali sme zálohovú faktúru na prvú platbu leasingu. Túto faktúru sme však ešte zatiaľ neuhradili. Medzi tým mi už došiel aj splátkový kalendár, ktorý slúži pre účely DPH so zdaniteľným plnením 26.09.2006. Teraz neviem či si na základe toho splátkového kalendára mám uplatniť DPH z prvej platby už v 09/2006 , alebo až keď zaplatím zálohovú faktúru, ku ktorej by mi mali potom zaslať faktúru - daňový doklad.
Uplatnenie práva odpočtu DPH sa už neviaže na úhradu viď §51 ZDPH.
jued
23.10.06,10:56
To viem, len doteraz som nemala taký prípad, že by som skôr obdržala splátkový kalendár a vyúčtovacie faktúru k zálohovej faktúre. Tak mne sa jedná len o to či mám brať do úvahy splátkový kalendár alebo faktúru na prvú zvýšenú platbu.
Laura*
23.10.06,11:03
Myslím, že to budú dve rôzne veci, keď raz dostaneš faktúru s vyúčtovaním 1. zvýšenej platby, tak budeš mať nárok na odpočítanie si DPH z tejto platby (ak nejde o auto, kedy nárok na odpočet nevzniká, ale DPH je nákladom , pretože DPH pri finančnom prenájme podľa § 25 ods. 6 ZDzP nie je súčasťou vstupnej ceny). splátkový kalendár potom pokrýva opakované plnenia, kde je vždy vyčíslená DPH vzťahujúca sa na príslušné obdobie /mesiac, štvrťrok/. Len je naozaj neštadradné, prečo nevystavili najskôr faktúru na 1. zvýšenú platbu, však jej zúčtovanie by malo byť zohľadnené v splátkovom kalendári.
Martinella
23.10.06,11:09
To viem, len doteraz som nemala taký prípad, že by som skôr obdržala splátkový kalendár a vyúčtovacie faktúru k zálohovej faktúre. Tak mne sa jedná len o to či mám brať do úvahy splátkový kalendár alebo faktúru na prvú zvýšenú platbu.

Potom by mala byť zvýšená splátka uvedená v splátkovom kalendári - ten plní účel daňového dokladu.
.lena.
23.10.06,14:14
Myslím, že to budú dve rôzne veci, keď raz dostaneš faktúru s vyúčtovaním 1. zvýšenej platby, tak budeš mať nárok na odpočítanie si DPH z tejto platby (ak nejde o auto, kedy nárok na odpočet nevzniká, ale DPH je nákladom , pretože DPH pri finančnom prenájme podľa § 25 ods. 6 ZDzP nie je súčasťou vstupnej ceny). splátkový kalendár potom pokrýva opakované plnenia, kde je vždy vyčíslená DPH vzťahujúca sa na príslušné obdobie /mesiac, štvrťrok/. Len je naozaj neštadradné, prečo nevystavili najskôr faktúru na 1. zvýšenú platbu, však jej zúčtovanie by malo byť zohľadnené v splátkovom kalendári.
Nevystavili faktúru na 1.zv.splátku, lebo nebola uhradená.